Jonás FERNÁNDEZ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2015)541620 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) ES  
 

He votado a favor de esta Recomendación porque confirma el Acuerdo bilateral firmado en septiembre de 2017 entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y que se negociaba desde Abril 2015.
Este Acuerdo mejora la seguridad jurídica en la aplicación de los marcos regulatorios de seguros y reaseguros para las aseguradoras y reaseguradoras que operan en la Unión Europea y los Estados Unidos y mejora la cooperación entre los supervisores en el intercambio de información.
En definitiva, es un Acuerdo que procura facilitar el negocio en materia de seguros y reaseguros eliminando algunas barreras comerciales clave en el sector, así como reforzando los principios de cooperación en materia de supervisión e información.

Bankunió – 2017. évi éves jelentés (A8-0019/2018 - Sander Loones) ES  
 

He votado a favor de este informe de propia iniciativa porque reconoce que la unión bancaria desempeña un papel clave para la estabilidad financiera de la zona del euro y es un componente indispensable de una genuina unión económica y monetaria.
El informe pone de relieve la importancia de la supervisión y resolución únicas, pero apela a una mejor cooperación y coordinación entre las diferentes autoridades y a la finalización de la unión bancaria con la definición temprana de un respaldo fiscal para el fondo de resolución único y la concretización del marco para un seguro de depósitos europeo. También aborda algunos de los riesgos que todavía persisten en el sector bancario, como los préstamos impagados y los activos de nivel III, pidiendo celeridad en su tratamiento.
En definitiva, es un informe equilibrado que hace una evaluación correcta de los progresos hechos en la Unión bancaria, pero sin olvidar lo que aún queda por delante para alcanzar una verdadera Unión bancaria en Europa.

Az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálása (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) ES  
 

He apoyado las recomendación del Parlamento para la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile, porque incluyen las prioridades socialistas para una política comercial más progresista: exigir más transparencia, para garantizar un debate ciudadano informado a lo largo de la negociación; reclamar un capítulo sobre desarrollo sostenible, con disposiciones vinculantes sobre derechos humanos, estándares laborales y medioambientales y la posibilidad de sanciones; recoger por primera vez la importancia de incluir un capítulo sobre comercio e igual de género; un capítulo dedicado a las pymes; una política de inversión más justa, que considere tanto las obligaciones de los inversores, como su protección, que sirva para poner fin al obsoleto sistema de arbitraje privado (ISDS), que hoy existe en diecisiete acuerdos bilaterales entre países de la UE y Chile y promover un tribunal multilateral de inversiones público que reemplace a los ISDS existentes a escala mundial.
Con Chile compartimos valores, estándares de protección y la defensa del multilateralismo. Estas negociaciones son una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones y promover un modelo de comercio internacional abierto, basado en normas, más justo, inclusivo y sostenible. Reclamamos el respeto a nuestras recomendaciones y recordamos que Parlamento decidirá sobre ratificación del acuerdo una vez concluyan las negociaciones.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Odüsszeusz kezdeményezés támogatásáról az európai önkéntes szolgálat újraindítása céljából  
- P8_DCL(2016)0105 - Elévült  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Kiosztás dátuma : 03-10-2016
Lejárat időpontja : 03-01-2017
Aláírók száma : 91 - 04-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia EU-n belüli leküzdésére irányuló intézkedésekről  
- P8_DCL(2016)0100 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 51 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az intervenciós árak növelésének sürgető szükségességéről a tejágazat válságának megszüntetése érdekében  
- P8_DCL(2016)0069 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 58 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat