Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport

Az elnökség tagja

Belgium - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Születési idő : , Mortsel

Kezdőlap Johan VAN OVERTVELDT

Elnök

BUDG
Költségvetési Bizottság

Tag

CPCO
Bizottsági Elnökök Értekezlete
ECON
Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag

TRAN
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
FISC
Adóügyi Albizottság

Legutóbbi tevékenységek

az Unió afganisztáni kötelezettségvállalása a 2020. évi genfi konferencián

17-12-2020 O-000083/2020 Bizottság
Szóban megvála-szolandó kérdések

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab (B9-0411/2020) NL

17-12-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA. Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is. Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven. Tenslotte steunt de N-VA ook het stimuleren van EU-teelt voor eiwitrijke gewassen om zo onze importafhankelijkheid te verminderen.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0413/2020) NL

17-12-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo's niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA. Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is. Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg