Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Észtország - Eesti Reformierakond (Észtország)

Születési idő : , Tallinn

8. parlamenti ciklus Urmas PAET

Képviselőcsoportok

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Eesti Reformierakond (Észtország)

Képviselok

 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 12-11-2014 / 01-07-2019 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 02-07-2018 / 12-09-2018 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag

 • 04-11-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 04-11-2014 / 25-06-2018 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 04-11-2014 / 25-06-2018 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 18-03-2015 / 01-07-2019 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 18-03-2015 / 01-07-2019 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 28-04-2015 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 28-04-2015 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 27-02-2017 / 01-07-2019 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-06-2018 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

22-11-2018 BUDG_AD(2018)626955 PE626.955v02-00 BUDG
Urmas PAET

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

23-01-2019 AFET_AD(2019)630541 PE630.541v02-00 AFET
Neena GILL

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

23-01-2019 AFET_AD(2019)630542 PE630.542v02-00 AFET
Neena GILL

VÉLEMÉNY a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12-12-2018 BUDG_AD(2018)626927 PE626.927v03-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) ET

16-04-2019

Toetasin. Rändearvud muutuvad pidevalt, seetõttu on tõelisest olukorrast arusaamiseks vaja statistilisi andmeid, et seeläbi võtta vajalikke samme puuduste kõrvaldamiseks ning edasise tegevuse planeerimiseks.

Az EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) ET

16-04-2019

Toetasin. Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mille tulemusel on rahvusvahelistel organisatsioonidel võimalik saada lepinguosaliseks.

Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) ET

16-04-2019

Toetasin. Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mille tulemusel on rahvusvahelistel organisatsioonidel võimalik saada lepinguosaliseks. Resolutsioon võimaldab ELil paremini rahvusvahelisel tasandil geograafiliste tähiste positsiooni kindlustada ja tugevamalt kaitsta oma kultuuripärandit.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok

A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült
Urmas PAET Heidi HAUTALA Anna FOTYGA Tunne KELAM Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Daniel DALTON Pavel SVOBODA Cecilia WIKSTRÖM Norica NICOLAI Krišjānis KARIŅŠ Milan ZVER Sandra KALNIETE Indrek TARAND Svetoslav Hristov MALINOV Jozo RADOŠ Dubravka ŠUICA Kaja KALLAS Marju LAURISTIN Tibor SZANYI Pavel TELIČKA Benedek JÁVOR Henna VIRKKUNEN Jussi HALLA-AHO Artis PABRIKS Ivan JAKOVČIĆ Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Mircea DIACONU Ilhan KYUCHYUK Jeppe KOFOD Kosma ZŁOTOWSKI Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Beata GOSIEWSKA Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Ian DUNCAN Daniel BUDA Patricija ŠULIN Bronis ROPĖ Hilde VAUTMANS
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg