Please fill this field
Caroline NAGTEGAAL Caroline NAGTEGAAL
Caroline NAGTEGAAL

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Hollandia - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Hollandia)

Születési idő : , Utrecht

Kezdőlap Caroline NAGTEGAAL

Alelnök

DARP
Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Tag

ECON
Gazdasági és Monetáris Bizottság
TRAN
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
D-BR
A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag

D-CN
A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A tőkepiaci unió további fejlesztése: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit rapport die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit. Met enkele onderdelen van het rapport, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van European safe assets, kan de VVD niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Az ifjúsági garancia megerősítése (B9-0310/2020) NL

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Hierbij de suggestie voor stemverklaring op de Europese Jeugd Garantie: Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese Jeugd Garantie. Een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte. Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden op de eindstem. De resolutie vraagt om van de Jeugd Garantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3% vanuit ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) NL

07-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

De VVD delegatie steunt een groot deel van het jaarverslag 2018 over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Het verslag kijkt onder andere naar de impact van covid-19 op handel, roept op om de Wereldhandelsorganisatie te hervormen en verwelkomt de nieuwe handelsverdragen met landen zoals Japan en Singapore. Het verslag erkent het belang van handel op basis van regels en een multilateraal handelssysteem. Die ambitie steunt de VVD ten zeerste. Een aantal onderdelen van dit rapport kan de VVD echter niet steunen, zoals een oproep in het kader van eigen middelen voor onder andere een 'Common Consolidated Corporate Tax Base'. Verder roept dit rapport op om de ratificatie van het EU-Mercosur akkoord voortijdig uit te sluiten. Deze oproep kan de VVD niet steunen. Handelsakkoorden zorgen voor welvaart en hogere standaarden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en arbeidsnormen. Dit was voor de VVD delegatie reden om te onthouden op de eindstemming. Europa en Nederland hebben baat bij een ambitieus Europees handelsbeleid, juist in tijden van deze coronacrisis en de economische gevolgen hiervan.

Caroline NAGTEGAAL
Caroline NAGTEGAAL

Európai parlamenti NEWSHUB

Kijk! Dit is hét voorbeeld! @KLM @Schiphol @Shell_Nederland @skynrg en anderen gaan ervoor en zetten in op een CO2-neutrale luchtvaart in 2050! #cleanskiesfortomorrow https://t.co/oVLPGWHL3s 

Een telefoonabonnement afsluiten in Spanje, omdat je daar altijd de winter doorbrengt... Of in Duitsland werken en je loon uitbetaald krijgen op je Nederlandse rekening. Binnen de EU zou je daar geen seconde over na moeten denken, toch? Maar helaas ➡️ https://t.co/T8qlca7rgE  #VVD https://t.co/4xJxZ65Qja 

Zeker! Herziening van de 🇪🇺begrotingsregels is nodig. Maar er valt al veel te winnen met het versimpelen van de regels, zonder deze verder te versoepelen! En strikter handhaven, zodat lidstaten voldoende buffer💶 hebben tegen economische schokken. #regels https://t.co/nkFu0cTRWU 

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg