Karine GLOANEC MAURIN : Kezdőlap 

Tag 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség 

Póttag 

Költségvetési Bizottság 
A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Legutóbbi tevékenységek 

InvestEU (vita) FR  
- P8_CRE-PROV(2019)04-17(3-711-0000)  
Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása (A8-0156/2019 - Silvia Costa) FR  
 
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

Kapcsolat