Please fill this field
Tomislav SOKOL Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Horvátország - Hrvatska demokratska zajednica (Horvátország)

Születési idő : , Zagreb

Kezdőlap Tomislav SOKOL

Tag

IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
D-TR
Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Póttag

REGI
Regionális Fejlesztési Bizottság
D-ME
Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
DMED
Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás HR

15-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Gospodarska i financijska stabilnost u regijama proširenja i susjedstva iznimno je pogođena pandemijom bolesti COVID-19. Partneri se suočavaju s lošim stanjem platne bilance i nepovoljnom fiskalnom situacijom, a što vodi gospodarstva u postepenu recesiju.
Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi biti izvanredan financijski instrument za nevezanu i nenamjensku potporu platne bilance, kojom se žele riješiti hitne potrebe korisnika za vanjskim financiranjem u kombinaciji s nepreventivnim kreditnim aranžmanom s MMF-om. Cilj makrofinancijske pomoći Unije je pružanje potpore i ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja partnera, a time i pružanje potpore njihovom ponovnom gospodarskom i društvenom razvoju. S obzirom na važnost makrofinancijske pomoći prema našim partnerima, podržao sam ovu rezoluciju.

A légi járatok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedések HR

15-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je naglo smanjenje zračnog prometa, koji je u Europskoj uniji na kraju ožujka 2020. pao za približno 90% u odnosu na ožujak 2019. Uzrok tomu su znatan pad potražnje za prijevozom i izravne mjere poput zatvaranje granica i zabrane zračnog prometa, koje su donijele države članice i treće zemlje radi ograničavanja širenja pandemije. Ovaj nagli pad potražnje i do sad nezabilježen broj otkazivanja uzrokovali su ozbiljne probleme s likvidnošću za zračne prijevoznike. Tako se i oni zračni prijevoznici Unije, koji su prije pandemije bolesti COVID-19 bili financijski stabilni, suočavaju s problemima s likvidnošću koji bi mogli dovesti do privremenog oduzimanja ili poništavanja njihove operativne licence. Iz navedenog razloga potrebno je uvesti privremene mjere u svrhu očuvanja zračnog sektora i radnih mjesta unutar njega. Jedna od tih privremenih mjera odnosi se na to da u ovim okolnostima upravljačko tijelo zračne luke može izravno odabrati pružatelja zemaljskih usluga na maksimalno razdoblje od šest mjeseci. To produljenje odobrenja ima za cilj očuvanje radnih mjesta i prava radnika. S obzirom na nužnost hitnog djelovanja, podržao sam ovu rezoluciju.

A tanúsítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes rendelkezések (saláta) HR

15-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Zbog izbijanja pandemije COVID-19 i teških posljedica koje ima na sektor prijevoza predlaže se donošenje Uredbe kojom će se utvrditi posebne i privremene mjere za obnovu i produljenje razdoblja valjanosti određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te za odgodu određenih provjera i redovnih osposobljavanja. Uredba će se primjenjivati na područje cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima te u području pomorske sigurnosti. Kako bi se zagarantirala pravna sigurnost, moraju se produljiti rokovi u kojima se određene potvrde moraju obnavljati. Pravila koja se odnose na periodično osposobljavanje vozača za cestovni prijevoz putnika moći će se produljiti za sedam mjeseci od datuma isteka valjanosti. Za isti rok će se moći produljiti i provođenje periodičnog tehničkog pregleda vozila. Budući da su zbog krize prijevoznici među najpogođenijim u EU, podržao sam ovu rezoluciju.

Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Európai parlamenti NEWSHUB

Više od polovice svih karcinoma može se spriječiti ako se dijagnosticira na vrijeme. Čuvajte svoje zdravlje. #EWAC2020 #EUCancerPlan https://t.co/LWSSEjRz7U 

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg