Please fill this field
Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Szlovénia - Lista Marjana Šarca (Szlovénia)

Születési idő : ,

Kezdőlap Irena JOVEVA

Alelnök

D-MK
Az EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Tag

CULT
Kulturális és Oktatási Bizottság

Póttag

EMPL
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
ENVI
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
BECA
A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság
DPAL
A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DCAS
Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DACP
Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A Csatorna-alagúttal kapcsolatos vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok végrehajtása (C9-0212/2020) SL

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Glasovala sem za spremembo Direktive (EU) 2016/798 glede uporabe pravil o varnosti na železnici in inter-operabilnosti železniškega Sistema na stalni povezavi pod Rokavskim prelivom.
Do sedaj se je gradnja in upravljanje stalne povezave pod Rokavskim prelivom nadzirala s pogodbo med Francijo ter Združenim Kraljestvom. Ker bo iz izhodom iz EU Združeno Kraljestvo postala “tretja država” je potrebno spremeniti Direktivo, da se zagotovi varno in učinkovito upravljanje stalne povezave pod Rokavskim prelivom. Potrebne je en sam varnostni organ, odgovoren za celotno infrastrukturo, in to bi po našem mnenju morala ostati medvladna komisija.
Ta predlog je torej namenjen spremembi Direktive (EU) 2016/798, v kateri je opredeljen pojem “nacionalni varnostni organ”. S tem se bo organ na podlagi mednarodnega sporazuma med Francijo in Združenim Kraljestvom, ki nadzoruje povezavo pod Rokavskim Prelivom, štel za nacionalni varnostni organ v skladu s pravom Unije.

Határozat Franciaországnak a Csatorna-alagúttal kapcsolatos nemzetközi szerződés megkötésére való felhatalmazásáról (C9-0211/2020) SL

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Glasovala sem za sklep o pooblastilu Franciji, da izpogaja sporazum o dopolnitvi obstoječe dvostranske pogodbe z Združenim Kraljestvom o gradnji in upravljanju stalne povezave pod Rokavskim prelivom s strani zasebnih koncesionarjev.
Ker bo iz izhodom iz EU Združeno Kraljestvo postala “tretja država” je potrebno spremeniti določene direktive, ki so povezane z upravljanjem stalne povezave pod Rokavskim prelivom.
Potreben je en sam varnostni organ, odgovoren za celotno infrastrukturo, in to bi po našem mnenju morala ostati medvladna komisija.
S tem predlogom želimo pooblastiti Francijo da se z Združenim Kraljestvom izpogaja o mednarodnem sporazumu, ki bo ohranil enotni varnostni organ za upravljanje stalne povezave pod Rokavskim Prelivom in celotne infrastrukture. Prav tako želimo pooblastiti Francijo, da določi posebne zahteve v sporazumu.

Ökológiai termelés: az alkalmazás kezdőnapja és bizonyos egyéb időpontok (C9-0286/2020) SL

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Glasovala sem za spremembo Uredbe o ekološki pridelavi glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe.
Ekološka pridelava hrane ima pomembno dvojno družbeno vlogo. Oskrbuje specifičen trg in s tem zadovoljuje povpraševanje potrošnikov po ekoloških proizvodih. Po drugi strani pa pomembno prispeva k varstvu okolje, dobrobiti živali in razvoja podeželja. Ekološka pridelava je v strategiji »od vil do vilic« opredeljena kot eden od načinov kako vzpostaviti trajnostni prehranski sistem prav tako pa je imam priznano vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Zaradi izbruha pandemije COVID-19 in posledično izrednih razmer na trgu je potrebno precejšnje prilagoditi ekološki sektor v smislu pridelave, trženja, nadzora in mednarodne trgovine kar pa pomembno vpliva na izpolnjevanje uredbe EU 2018/848. Zato sem podprla, da se datum začetka nekaterih določb Uredbe odloži za eno leto in tako zagotovi nemoteno delovanje notranjega trga in pravno varnost vsem izvajalcem dejavnosti v ekološkem sektorju.

Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Európai parlamenti NEWSHUB

RT @PreglArjan: Covid kot krinka, da vlada obračuna z vsemi, ki ji niso všeč. Brutalno in nizkotno. Aktualna vlada aktivno uničuje slovensko kulturo, zavzeto uničuje slovensko umetnost in razmišljujoče ljudi. Da si obenem rečejo domoljubi, je čista znanstvena fantastika. https://t.co/Pc6IMOTGzH 

RT @KGroselj: PV ima nagovor in državljanom ne sporoči, da bo čez slabo uro razglašena epidemija. To stori preko tviterja, brez pojasnil kaj konkretno sledi, kateri ukrepi.... In to naj bi bilo odgovorno in kredibilno komuniciranje, v trenutku največje zdravstvene krize te države?

RT @sarecmarjan: Ta ugotovitev drži. Žrtve lastne propagande o večvrednosti njih samih in manjvrednosti ter nesposobnosti vseh, ki niso njihovi in se z njimi ne strinjajo. Če mečeš bumerang, ga je treba znati ujeti, sicer prileti v glavo. Tviti pod objavo bodo teorijo verjetno potrdili. https://t.co/I59cxEdUwK 

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg