Please fill this field
Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Szlovénia - Lista Marjana Šarca (Szlovénia)

Születési idő : ,

Kezdőlap Irena JOVEVA

Alelnök

D-MK
Az EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Tag

CULT
Kulturális és Oktatási Bizottság

Póttag

EMPL
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
ENVI
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
BECA
A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság
DPAL
A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DCAS
Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DACP
Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába (vita) SL

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-144-0000)
Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SL

13-11-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Glasovala sem za Zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (»Program EU za zdravje«). Čeprav zdravstvena politika spada pod okrilje pristojnosti držav članic, izkušnje, ki jih je prinesla kriza COVID-19 kažejo, da moramo znatno okrepiti zmogljivost EU za učinkovit odziv na večje zdravstvene nevarnosti. S tem namenom je cilj uredbe vzpostaviti nov program EU za ukrepe na področju zdravja pod imenom »EU4Health Program« za obdobje 2021-2027. Splošni cilji programa pa so:
- zaščititi prebivalce EU pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje;
- izboljšanje razpoložljivosti zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih kriznih izdelkov v Uniji;
- okrepiti zdravstvene sisteme in zdravstveno delovno silo, vključno z digitalno preobrazbo in večjim integriranim in usklajenim delom med državami članicami, trajnim izvajanjem najboljše prakse in učinkovitejšo izmenjavo podatkov.
Program podpira države članice pri prehodu na boljšo pripravljenost in okrepitev njihovih zdravstvenih sistemov, določa ključna področja delovanja (kot na primer izboljšanje nacionalnih sistemov, ukrepi proti nalezljivim boleznim...) ter odpravlja neenakosti s primerjalnimi analizami in hkrati zagotavlja podporo in odpravo ugotovljenih vrzeli med državami in regijami.

Fenntartható Európa beruházási terv – a zöld megállapodás finanszírozásának módja (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SL

13-11-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Glasovala sem za Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora. Strategija naložbenega načrta je bila kot prva predstavljena s strani Komisije z namenom zagotavljanja sredstev in pomembnost finančnih virov v prizadevanjih za prehod na podnebno prijazno gospodarstvo, ter uresničevanjem ciljev Evropskega zelenega dogovora.
Cilj naložbenega načrta za trajnostno Evropo je prispevati k financiranju trajnostnega prehoda in podpirati regije in skupnosti, ki so najbolj izpostavljene njihovemu vplivu. V obdobju 2021-2030 želi Komisija mobilizirati vsaj 1 bilijon EUR trajnostnih naložb s povečanjem namenskih sredstev namenjenih podnebnim ukrepov v okviru proračuna EU in z dodatnim javnim in zasebnim financiranjem. Komisija bo pripravila okvir sestavljen iz kombinacije predpisov in spodbud, katerih namen bo zagotavljanje upoštevanja trajnosti pri odločitvah o naložbah v vseh sektorjih. Ti so na primer: taksonomija, InvestEU, zelene obveznice in drugo. Komisija bo v okviru evropskega semestra državam članicam pomagala ugotoviti njihove pomanjkljivosti in jih bo usmerila v rešitve, ki bodo odražale cilje evropskega zelenega dogovora.

Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Európai parlamenti NEWSHUB

RT @StrankaLMS: "Če kdaj, je tokrat vrag res odnesel šalo. Država pod to vlado zaradi stihijskega, nesistemskega ukrepanja doživlja največji poraz v svoji zgodovini." @BranGolubovic https://t.co/kUhFcygvM7 

RT @BenjaminFeyen: Sign up for @CultCreatorsEU online event #CCFGLIVE with Commissioner @GabrielMariya and #CCFG members @AlexisMep @laurencefarreng @Ibangarciadb @nnienass @TFrankowski21 @RomeoFranz1 @SuncanaGlavak @HannesHeide @IJoveva @DianaRibaGiner @mrossemp @DomenecD. https://t.co/JeJNlGQMgd  https://t.co/0uf0LChUDX 

RT @CultCreatorsEU: #CCFGLIVE! event with Commissioner @GabrielMariya and our #CCFG Members @AlexisMep @laurencefarreng @Ibangarciadb @nnienass @TFrankowski21 @RomeoFranz1 @SuncanaGlavak @HannesHeide @IJoveva @DianaRibaGiner @mrossemp @DomenecD @CultCreatorsEU advocating for #CulturalCreators. Join!

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg