Please fill this field
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport

Az elnökség tagja

Belgium - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Születési idő : , Roeselare

Kezdőlap Geert BOURGEOIS

Tag

INTA
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
AFCO
Alkotmányügyi Bizottság
AIDA
A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság
D-IN
Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag

IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Legutóbbi tevékenységek

Az öreg kontinens elöregedése – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai (A9-0194/2021 - Beata Szydło) NL

07-07-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – N-VA pleit met overtuiging voor een ouderdomsbeleid dat volop kansen geeft aan ouderen. Ouderen moeten ten volle aan de maatschappij kunnen deelnemen en een waardig en zo onafhankelijk mogelijk leven kunnen leiden. Het antwoord op de vergrijzing is een beleid dat inzet op actief en gezond ouder worden, met de nodige en passende zorg, maar zonder vernederende betutteling. Solidariteit tussen de generaties is daarbij essentieel. Ook steunt N-VA de aandacht die het verslag besteedt aan de genderdimensie, in het bijzonder het belang van het dichten van de genderpensioenkloof. N-VA beklemtoont evenwel dat ouderenbeleid zo dicht mogelijk bij de burger moet worden gevoerd. Zorg voor ouderen is met goede redenen een bevoegdheid van de lid- en deelstaten. De noden, uitdagingen, verwachtingen en tradities verschillen immers sterk van lidstaat tot lidstaat, van regio tot regio. Het Europees Parlement kiest met dit verslag helaas andermaal voor de weg van het centralisme. Zo pleit het voor één Europese definitie van hulpbehoevendheid, een Europese ‘Care Deal’ met Europese investeringen en EU-wetgeving, een Europees regelgevend kader voor zorgdiensten, telezorg en telegezondheidszorg, Europese wetgeving voor werk op afstand en een EU-Handvest voor de rechten van ouderen. N-VA heeft zich daarom onthouden bij de stemming van dit verslag.

A szlovén elnökség tevékenységi programjának bemutatása (vita) NL

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-030-0000)
Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A Covid19-járvány kereskedelmi vonatkozásai és következményei (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt) NL

06-07-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

De EU staat voor een gigantische uitdaging om de gevolgen van de pandemie aan te pakken. We moeten duidelijke prioriteiten stellen voor het economisch herstel. Hierbij moet de EU als globale actor voortrekker blijven van een open, faire en vrije handel. Wij steunen het verslag waar het pleit om onze burgers beter te beschermen door het aanleggen van voldoende voorraden, door diversificatie in aanvoerlijnen en het sluiten van nieuwe handelsakkoorden. We moeten ook nadenken hoe we op een slimme manier bepaalde productie naar de Europese Unie kunnen terugbrengen. Toegeven aan de sirenenzang van het protectionisme is uitgesloten maar we dienen wel assertief op te treden waar nodig om onze handelsbelangen te beschermen.
Toch moeten we opletten de kar niet te overladen en handel louter te zien als hefboom voor andere doelstellingen. Zo pleit dit verslag naast een doorgedreven ‘vergroening’ ook voor bindende zorgvuldigheidseisen voor bedrijven doorheen de hele toeleveringsketen. Alhoewel zorgvuldigheid en transparantie cruciaal zijn en wetgeving noodzakelijk is mogen we onszelf niet in de voet schieten. N-VA pleit voor een vrijstelling voor KMO’s en een steunpunt dat hen bijstaat. Zo niet wordt een gelijk speelveld en hun internationalisering onmogelijk gemaakt. N-VA onthoudt zich op de eindstemming.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg