Please fill this field
Petra DE SUTTER Petra DE SUTTER
Petra DE SUTTER
Belgium

Születési idő : , Oudenaarde

9. parlamenti ciklus Petra DE SUTTER

Képviselőcsoportok

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Groen (Belgium)

Elnök

 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Képviselok

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 14-09-2020 / 30-09-2020 : A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Póttag

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 10-02-2020 / 30-09-2020 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

VÉLEMÉNY a Bizottságnak címzett ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjaira vonatkozó szabályozási keretről

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Alkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) NL

08-07-2020

Na tien jaar politieke onderhandelingen werd een compromis bereikt dat kan rekenen op de vereiste meerderheid in zowel het Europees Parlement als de lidstaten. Dit zorgt voor vooruitgang ten opzichte van de situatie van vandaag.
De huidige regel inzake cabotageactiviteiten (drie activiteiten binnen zeven dagen) wordt weliswaar behouden, maar er wordt in een afkoelingsperiode van vier dagen voorzien voordat er meer activiteiten in hetzelfde land met hetzelfde voertuig mogen plaatsvinden.
Ik onthield mij op amendement 1, omdat daarmee het volledige compromis in het water zou vallen. Het was kiezen tussen een matige verbetering van de situatie of helemaal geen verbetering. Ik kies voor de verbetering.
Bestuurders zullen ook verplicht worden om na acht weken terug te keren naar het land van vestiging van de werkgever, waar het bedrijf in kwestie voldoende activiteiten moet onderhouden om postbusbedrijven tegen te gaan. De Verts/ALE-Fractie strijdt al meer dan twintig jaar tegen de terugkeer van lege vrachtwagens, omdat dit een serieuze impact heeft op de CO2-uitstoot. Tegelijk mogen we niet vergeten dat de deal fraude tegengaat. Daarom onthield ik mij ook op de amendementen 7 en 17.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.