Please fill this field
Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport

Tag

Lengyelország - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Lengyelország)

Születési idő : , Opole

Kezdőlap Patryk JAKI

Alelnök

DEPA
Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Tag

LIBE
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
FISC
Adóügyi Albizottság
D-MD
Az EU–Moldova Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Póttag

ECON
Gazdasági és Monetáris Bizottság
D-JP
A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

Az öreg kontinens elöregedése – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai (A9-0194/2021 - Beata Szydło) PL

07-07-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Wstrzymałem się od głosu w finalnym głosowaniu nad tym sprawozdaniem, gdyż dokument, który udało się wypracować przez ostatnie miesiące zawiera wiele cennych postulatów. Wskazuje na bardzo ważną rolę osób starszych w naszych społeczeństwach, na konieczność wspierania ich i zapewnienia godnego życia. Podkreśla znaczenie więzi międzypokoleniowych, srebrnej gospodarki czy niedyskryminacji w miejscu pracy. Wskazuje także na konieczność przeciwdziałania samotności w starości, dostosowania przestrzeni do potrzeb osób starszych i działań w obszarze służby zdrowia, zarówno teraz jak i w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę negatywne trendy demograficzne. Nie można się jednak zgodzić na to, by raport poświęcony osobom starszym stał się zakładnikiem ideologicznych rozgrywek lewicy. Ten raport jest o osobach starszych i dla osób starszych, zaś lewica głównym przesłaniem raportu próbuje uczynić prawa reprodukcyjne. To pokazuje, do jakiego absurdu została doprowadzona debata w PE i dlaczego grupa EKR zdecydowała się na złożenie alternatywnego tekstu rezolucji.
Polityka senioralna to jeden z fundamentów programu Zjednoczonej Prawicy, podobnie jak wsparcie dla rodzin i obszarów wiejskich. Mimo toksycznych zapisów wprowadzonych przez tzw. progresywną lewicę, nie można pozwolić, by postulaty dotyczące osób starszych nie były realizowane. Ideologia nie może brać góry nad zdrowym rozsądkiem.

Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása (B9-0166/2021, B9-0167/2021) PL

11-03-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Zgłosiłem poprawkę, aby Unia Europejska stała się strefą wolności nie tylko dla osób LGBTIQ, ale dla wszystkich. Oczywiście nie została ona zaakceptowana, bo tutaj nie chodzi o wolność i równość. Niestety to, co się obecnie dzieje, jest próbą narzucenia wszystkim poglądów mniejszości. W UE jest coraz mniej miejsca na różnorodność, wolność poglądów, otwartą debatę, bo trzeba być zgodnym z linią prezentowaną przez lewicowe organizacje. PE nadaje specjalny status pewnej grupie osób i mówi o walce o tolerancję, a w tym samym czasie w innych dokumentach osoby o poglądach konserwatywnych, prawicowych są nazywane radykalnymi, skrajnymi i faszystowskimi. Obecne działania są dalekie od fundamentów, na jakich oparta jest UE. Niestety jestem świadomy, że w tej kadencji nic już się nie zmieni, ale mam nadzieję, że przyjdzie w końcu jakieś opamiętanie.

A gyermekek jogai (B9-0164/2021) PL

11-03-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Idea samej rezolucji jest szczytna, niestety tradycyjnie, jak większość dokumentów przyjmowanych przez PE, w wielu aspektach nadaje szczególny status problemom osób LGBT. Uchwalane prawo powinno być równe i uniwersalne. Niestety lobby środowisk lewicowych powoduje, że ze szczytnej idei ponownie robi się element dominacji jednej grupy nad drugą. To systematyczne działanie nie może być akceptowane. Ze względu na to wstrzymałem się od głosu.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg