Please fill this field
Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport

Tag

Lengyelország - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Lengyelország)

Születési idő : , Opole

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Patryk JAKI

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az EU LMBTI-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánítása (B9-0166/2021, B9-0167/2021) PL

11-03-2021

Zgłosiłem poprawkę, aby Unia Europejska stała się strefą wolności nie tylko dla osób LGBTIQ, ale dla wszystkich. Oczywiście nie została ona zaakceptowana, bo tutaj nie chodzi o wolność i równość. Niestety to, co się obecnie dzieje, jest próbą narzucenia wszystkim poglądów mniejszości. W UE jest coraz mniej miejsca na różnorodność, wolność poglądów, otwartą debatę, bo trzeba być zgodnym z linią prezentowaną przez lewicowe organizacje. PE nadaje specjalny status pewnej grupie osób i mówi o walce o tolerancję, a w tym samym czasie w innych dokumentach osoby o poglądach konserwatywnych, prawicowych są nazywane radykalnymi, skrajnymi i faszystowskimi. Obecne działania są dalekie od fundamentów, na jakich oparta jest UE. Niestety jestem świadomy, że w tej kadencji nic już się nie zmieni, ale mam nadzieję, że przyjdzie w końcu jakieś opamiętanie.

A gyermekek jogai (B9-0164/2021) PL

11-03-2021

Idea samej rezolucji jest szczytna, niestety tradycyjnie, jak większość dokumentów przyjmowanych przez PE, w wielu aspektach nadaje szczególny status problemom osób LGBT. Uchwalane prawo powinno być równe i uniwersalne. Niestety lobby środowisk lewicowych powoduje, że ze szczytnej idei ponownie robi się element dominacji jednej grupy nad drugą. To systematyczne działanie nie może być akceptowane. Ze względu na to wstrzymałem się od głosu.

Alekszej Navalnij letartóztatása (B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021) PL

21-01-2021

Aresztowanie Aleksieja Nawalnego po powrocie do ojczyzny to łamanie podstawowych praw człowieka. Straszniejsza w postępowaniu władz Rosji jest chęć pokazania opinii międzynarodowej, że nie cofną się przed niczym ani nie będą zwracały uwagi na jakiekolwiek standardy. W mojej opinii Unia Europejska, która tyle mówi o praworządności oraz prawach podstawowych, powinna podjąć stanowcze działania.
Każdy kraj UE powinien podjąć zdecydowane kroki wobec naszego sąsiada. Razem jesteśmy silni, ale gdy jedne kraje prezentują twarde stanowisko, to w tym samym czasie inne zacieśniają z Rosją współpracę. Komisja Europejska powinna podjąć zdecydowane kroki wobec państw, które nie są solidarne. Należy natychmiast zakończyć projekt Nord Stream 2.

A mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatás (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak) PL

21-01-2021

Niestety z ważnego tematu tradycyjnie zrobiono ideologiczne zagadnienie. Nie wiem, na jakiej podstawie twórcy sprawozdania wydzielili osoby LGBTIQ jako zagrożone problemem bezdomności. Problem bezdomności nie ma związku z orientacją seksualną. Martwi mnie, iż kolejny raz dokumenty uchwalane przez Parlament Europejski nie opierają się na jakichkolwiek danych.

A hálózatról való lekapcsolódás joga (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) PL

21-01-2021

Te kwestie jasno określa prawo pracy każdego państwa członkowskiego, ten dokument niczego nowego nie wnosi. Wystarczy, by obowiązujące prawo było przestrzegane.

Az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformja (B9-0052/2021) PL

21-01-2021

Zdecydowanie UE musi w tym zakresie działać skuteczniej, gdyż tracimy na tym wszyscy, walka z rajami podatkowymi jest w interesie nas wszystkich. Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na ten zapis:
„Rygorystyczne środki zaradcze ograniczyłyby zachęty do unikania opodatkowania; podkreśla, że unijny zestaw środków ochronnych jest osłabiany przez uznaniowe stosowanie przez poszczególne państwa członkowskie; wzywa zatem Komisję do rozważenia przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie skoordynowanych środków ochronnych w celu zwalczania unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, z uwzględnieniem negocjacji w sprawie drugiego filaru otwartych ram lub w sprawie minimalnej efektywnej stawki podatkowej na szczeblu UE, które mogłyby obejmować:
a) brak możliwości odliczenia kosztów;
b) zaostrzone przepisy dotyczące kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych;
c) środki związane z podatkiem u źródła;
d) ograniczenie zwolnienia kapitałowego;
e) klauzula zmiany metody eliminacji podwójnego opodatkowania;
f) wpływ na zamówienia publiczne i pomoc państwa;
g) specjalne wymogi dotyczące dokumentacji;
h) zawieszenie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;”.

A horvátországi földrengések következményeinek enyhítése (RC-B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021) PL

21-01-2021

W obliczu każdego kryzysu potrzebna jest pełna solidarność Unii Europejskiej. Trzęsienie ziemi w Chorwacji jest wielką tragedią. Chorwaci mogą być pewni, że będziemy ich wspierać w razie potrzeby finansowo oraz specjalistycznie.

A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója (A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald) PL

21-01-2021

Niestety Parlament Europejski marnuje bardzo dużo czasu na ideologiczne rezolucje, które nic nie wnoszą. Niestety to jest marnowanie pieniędzy podatników. Posłowie w kontekście COVID powinni skupić się na realnych problemach gospodarczych i medycznych.

Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia (A9-0234/2020 - Maria Noichl) PL

21-01-2021

Rezolucja przekracza kompetencje Parlamentu Europejskiego i wkracza w przestrzeń zarezerwowaną dla państw członkowskich. Część zapisów stoi w sprzeczności z prawem krajowym niektórych państw członkowskich. Zdaję sobie sprawę z tego, że większe państwa starają się ujednolicić ideologicznie całą UE, ale mam zamiar konsekwentnie wyrażać w tej sprawie swój sprzeciw. Jesteśmy silni różnorodnością, poza tym mój kraj jest jednym z najbardziej tolerancyjnych na świecie.
Od odzyskania w 1918 r. suwerenności kobiety uzyskały w Polsce prawa wyborcze, a homoseksualizm był karany na naszych ziemiach jedynie w czasie okupacji przez Niemcy, po II wojnie światowej żadnemu Polakowi to nie przyszło nawet na myśl. Kobiety w Polsce mają takie same prawa jak mężczyźni. Nigdy też Polska nie brała udziału w wykorzystywaniu niewolniczej pracy kobiet w koloniach, bo ich nie miała. Dzięki obecnemu rządowi kobiety mają ponownie prawo do wcześniejszej emerytury, z czego są bardzo zadowolone, mimo że liberałowie są innego zdania.

FEAD: a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések (A9-0174/2020 - Lucia Ďuriš Nicholsonová) PL

20-01-2021

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014(3) ustanowiono przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kryzys związany z COVID-19 ma bardzo negatywny wpływ na Fundusz i na zdolność organizacji partnerskich do udzielania wsparcia osobom najbardziej dotkniętym kryzysem. Wprowadzone zmiany są konieczne.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg