Please fill this field
Stéphane BIJOUX Stéphane BIJOUX
Stéphane BIJOUX

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Franciaország - La République en marche (Franciaország)

Születési idő : , Saint-Denis (Reunion)

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény Stéphane BIJOUX

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról – 2018. évi éves jelentés

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság között létrejött fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

VÉLEMÉNY az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641208 PE641.208v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg