Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Dánia - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

Születési idő : , Holstebro

Kezdőlap Søren GADE

Elnök

D-IN
Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Alelnök

PECH
Halászati Bizottság

Tag

CPDE
Küldöttségi Elnökök Értekezlete
TRAN
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
BECA
A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Póttag

LIBE
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
D-IR
Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

Az ifjúsági garancia megerősítése (B9-0310/2020) DA

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Beskæftigelse blandt unge er en central del af et bæredygtigt samfund, som Venstre arbejder målrettet på at opbygge i Danmark. Grunden til, vi har stemt nej til denne resolution er, at social- og beskæftigelsespolitik også fremover skal være national kompetence - og hvert land bør tackle det efter egne omstændigheder.

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) DA

07-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Intentionen bag betænkningen er god. Der er dog nogle steder, hvor jeg ikke kan støtte forslagene i teksten. Det skyldes en bekymring for indsættelse af forskellige interessenter i overvågningsmekanismen, som tit og ofte er funderet på politiske mål og overbevisninger, og derfor ikke uafhængige, som teksten ellers hævder. Dernæst vil mekanismen med en årlig overvågningscyklus være et indgreb i medlemslandenes suverænitet i forhold til interne anliggender, hvor unionen i dag ingen kompetence har - og det kan jeg ikke støtte. Jeg har derfor stemt for en række ændringsforslag, men støttet det samlede forslag.

Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) DA

16-09-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Venstre støtter en grøn og ambitiøs omstilling og CO2-reduktion for skibsfarten. Vi prioriterer, at dette arbejde skal ske i en international ramme, som afspejler skibsfartens natur og via en separat lovgivningsproces. Den danske skibsfart var blandt de første i EU til at gøre deres sejllads grønnere. Med denne betænkning kan de risikere ikke at blive godskrevet for de fremskridt, de har opnået. Det er risikoen, hvis datoen for, hvornår reduktionen i udledninger skal tælle fra, sættes for sent. Vi støtter, at baselinen for CO2-reduktion skal være en IMO-model og skal fastsættes til 2008. Det afspejler teksten ikke i den fornødne grad. På trods af nogle relevante forbedringer til Kommissions forslag, udvider og overskrider teksten lovgivningens formål i sådan en grad, at Venstre ikke kan støtte forslaget.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg