Please fill this field
Ivars IJABS Ivars IJABS
Ivars IJABS

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Lettország - Attīstībai/Par! (Lettország)

Születési idő : , Riga

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Ivars IJABS

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Biztonsági háló az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) LV

13-05-2020

Nākamā daudzgadu budžeta pieņemšanu nedrīkst atlikt bezgalīgi — tas ir jāpieņem nekavējoties. Lai gan Eiropas Parlaments apzinās nacionālo dalībvalstu izaicinājumus Covid-19 pandēmijas ietvaros, mēs aicinām Eiropas Komisiju tuvākajā laikā iesniegt priekšlikumus ES finansējuma nepārtrauktībai arī pēc 2020. gada.
Liela daļa ES iedzīvotāju un arī dalībvalstu infrastruktūras ir tieši atkarīgas no Eiropas Savienības budžeta finansējuma. Priekšlikumos ir jāparedz drošības tīkla izveidošana, lai līdz jaunā daudzgadu budžeta pieņemšanai turpinātos ES budžeta programmas un budžeta izdevumi būtu paredzami pārejas posmā.
Priekšlikumu apstiprināšana ļaus ES dalībvalstīm ne tikai vienoti cīnīties ar koronavīrusa radītajām sekām, bet arī veicinās dalībvalstu ekonomiku atveseļošanos pēc krīzes, negraujot kopējo bloka konkurētspēju globālā mērogā. Tāpat drošības tīkla izveidošana nodrošinās nepārtrauktus kohēzijas fonda tiešmaksājumus, kas neļaus palielināties dalībvalstu ekonomiskajai nevienlīdzībai.
Ar savu balsojumu es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu.

A gumiabroncsok címkézése: üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek (A9-0094/2020 - Henna Virkkunen) LV

13-05-2020

Eiropas Savienība (ES) ir vienmēr iestājusies par patērētāju tiesībām. Saskaņā ar šiem noteikumiem riepu ražotājiem tiek uzdots marķēt savu produktu, lai informētu pircēju par riepu energoefektivitāti, saķeri slapjā laikā un radīto trokšņu līmeni.
 
Šīs regulas mērķis ir mainīt patērētāju paradumus, kā arī samazināt riepu radīto vides piesārņojumu. Ceļa transportam veidojot 22 % CO2 emisiju ES, noteikumos paredzētās izmaiņas palīdzēs sasniegt Parīzes nolīgumā atrunātās valstu saistības.
 
Tāpat marķējumos norādītā informācija ļaus patērētājiem veikt pārdomātākus pirkumus. Augstāka riepu energoefektivitāte nozīmē arī mazāku degvielas patēriņu, kas savukārt samazina iedzīvotāju pārvietošanās izdevumus.
 
Es atbalstīju šo Eiropas Komisijas priekšlikumu, aizstāvot patērētāju intereses un iestājoties par tīrāku vidi mums apkārt.

Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében LV

17-04-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai pieprasītu papildu finansējumu ekonomikas atveseļošanās un atjaunošanas kopīgajiem centieniem Eiropas Savienībā.
Rezolūcijas teksts aicina Komisiju un Padomi palielināt Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kā arī pārdalīt esošo finansējumu no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, lai izveidotu dalībvalstīm nepieciešamo atveseļošanās obligāciju fondu.
Tāpat rezolūcijas teksts aicina izveidot pastāvīgu Eiropas sistēmu bezdarba pārapdrošināšanai un ES Covid-19 solidaritātes fondu. Atvēlētais finansējums atbalstītu dalībvalstu veselības aprūpes nozares, kā arī veidotu tās noturīgākas nākotnē.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet LV

16-04-2020

Es balsoju par šīs regulas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas centienus mazināt Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas Eiropas Savienības (ES) saimnieciskajā darbībā un atbrīvotu 3 miljardus eiro palīdzības sniegšanai dalībvalstīm.
Šīs regulas apstiprināšana ļauj Eiropas Komisijai pārskatīt ES daudzgadu budžetu (2014-2020), lai, pārdalot finansējumu, novirzītu papildus līdzekļus repatriācijas izdevumiem, atbalstītu dalībvalstu veselības sistēmas un veidotu kopīgus Eiropas medicīnas preču krājumus.

Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája (B9-0091/2020) LV

12-02-2020

Es balsoju pret šīs rezolūcijas pieņemšanu, tādējādi atbalstot Eiropas Komisijas pieņemto 2019. gada 31. oktobra Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu.
Šajā sarakstā iekļautie projekti veicinās Eiropas iekšējā enerģijas tirgus attīstību un nodrošinās tam ilgtermiņa stabilitāti. Lai gan es atbalstu gāzes radīto emisiju samazinājumu, tūlītēja parēja uz klimatam neitrāliem enerģijas ieguves avotiem nav iespējama. Eiropas Savienības plānotie atbalsta pasākumi gāzes energostaciju izbūvei ļaus ievērojami samazināt radīto vides piesārņojumu un būs saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 70 %.

Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása (B9-0094/2020) LV

12-02-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumus, kā novērst vai mazināt drošības riskus patērētājiem, un pasargātu tos no diskriminācijas, ko radītu neregulēta mākslīgā intelekta attīstība Eiropas Savienībā.
Ir jāpārskata vai jāpielāgo esošie noteikumi, iekļaujot tajos mākslīgā saprāta tehnoloģijas un skaidrojot iedzīvotājiem un ražotājiem to tiesības un pienākumus, ieviešot vai mijiedarbojoties ar automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesiem.
Ar šo balsojumu es aicinu saglabāt patērētāju tiesības izvēlēties, vai personas datus apstrādā mākslīgā saprāta tehnoloģija, un uzsveru nepieciešamību izstrādāt monitoringa struktūras, kas radītās kļūdas novērstu.

Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében (B9-0098/2020) LV

12-02-2020

Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas sarunu pamata uzstādījumus un uzsvērtu Eiropas Parlamenta nostāju, turpinot pārrunas par asociācijas līguma noteikumiem.
Lai gan mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienību cieši sadarbojamies ar Lielbritāniju, tās izstāšanās no valstu bloka vairs nenodrošinās tai automātisku un pilnīgu pieeju ES vienotajam tirgum un muitas savienībai. Tas savukārt nozīmē, ka Lielbritānijai būs jāpārstrādā savi tiesību akti, lai saskaņā ar ES normatīviem tie atbilstu godīgas konkurences principiem, kā arī aizstāvētu darbinieku tiesības un vides aizsardzību.
Tāpat es prasu garantijas sarunu procesos, nodrošinot iedzīvotāju tiesības uzturēšanās un brīvas pārvietošanās jomā.

Mobil rádióberendezések egységes töltője (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) LV

30-01-2020

. – Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, lai aicinātu Eiropas Komisiju turpināt darbu pie kopēja lādētāja standarta izstrādes, kā arī uzdotu uzņēmumiem lādētājus tirgot atsevišķi no pašām ierīcēm. Rezolūcijas mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, kā arī praktiski atvieglot pilsoņu ikdienu. Vēlos kliedēt bažas un apliecināt, ka Eiropas Savienības kopīgie centieni neierobežos inovācijas šajā nozarē. Eiropas Parlaments ir uzdevis Eiropas Komisijai izstrādāt ietvaru, kas sniegs tehnoloģiju uzņēmumiem nepieciešamo platformu, lai ļautu turpināt darbu pie jauna lādētāja izstrādes.

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) LV

29-01-2020

. – Es šodien atbalstīju Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, lai ES un tās pilsoņi izvairītos no neparedzamām sekām, kuras radītu neregulēts Lielbritānijas izstāšanās process. Laika ierobežojuma dēļ Eiropas Parlaments nevar pārskatīt esošo vienošanās dokumentu. Tas savukārt nozīmē nepieciešamību paļauties uz Padomes un Komisijas kopīgo darbu un galīgo priekšlikumu. Pēc Lielbritānijas izstāšanās sāksies pārejas periods, kura laikā Eiropas Savienības institūcijas turpinās pārrunas ar Apvienoto Karalisti par turpmāko tirdzniecības un tiesisko attiecību līguma ietvaru.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) LV

15-01-2020

Es balsoju par atbalstu Eiropas Komisijas Zaļajam kursam - vērienīgai, juridiski saistošai, pienācīgi finansētai ilgtermiņa programmai, kas ļautu pārvarēt klimata krīzi un saglabāt mūsu planētu apdzīvojamu arī nākamajām paaudzēm. Es atbalstu ne tikai visaptveroša investīciju plāna izveidi pārejai uz videi nekaitīgu ES tautsaimniecību, bet arī aicinu Komisiju rīkoties izšķirīgi, nosakot drosmīgas un ambiciozas kursa ceļazīmes.
Es atturējos balsojumā par aicinājumu ierobežot kodolenerģijas izmantošanu, nepiekrītot paustajam, ka kodolenerģija ir klimatam kaitīga un nevar tikt izmantota kā pārejas veids uz klimatam nekaitīgu enerģijas ieguvi.
Vienlaicīgi vēršu valstu uzmanību uz drošu radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas izaicinājumiem.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg