Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Tag

Szlovákia - SMER-Sociálna demokracia (Szlovákia)

Születési idő : , Bratislava

Kezdőlap Monika BEŇOVÁ

Tag

BURO
Az Európai Parlament Elnöksége
QUE
Quaestorok
Quaestorként ellátott feladatai:
  • a képviselők számára az EP összekötő irodáiban rendelkezésre álló szolgáltatások
  • kapcsolattartás a képviselőcsoportokkal és a független képviselőkkel, többek között a Parlament összekötő irodáival
  • a Parlament épületeiben igénybe vehető külső szolgáltatások (üzletek, bankok és postai szolgáltatások)
  • egyéb közlekedési mobilitási intézkedések (kerékpárok és vonatbérletek)
  • kapcsolattartás az Európai Unió Bíróságával a quaestorok feladataihoz kapcsolódó ügyekben
  • az Európai Parlament képviselőit érintő zaklatási ügyekkel kapcsolatos panaszokkal foglalkozó tanácsadó bizottság elnöke
  • a nemek közötti egyenlőséggel és a sokféleséggel foglalkozó magas szintű munkacsoport tagja
ENVI
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
DACP
Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag

IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
FEMM
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
D-US
Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény
Jessica POLFJÄRD

Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása (C9-0134/2020) SK

19-06-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Toto hlasovanie sa týka technických ustanovení týkajúcich sa výmeny daňových informácií medzi finančnými inštitúciami Európskej únie. Príslušné povinnosti sú výsledkom vykonávania nariadenia Rady 2011/16 / EÚ. Kríza Covid-19 však spôsobila, že príslušné finančné orgány nemôžu primerane dodržať súčasný termín z dôvodu praktických problémov so zberom a spracovaním údajov. Z týchto dôvodov je potrebné odložiť lehotu na výmenu informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte. Kríza Covid-19 bohužiaľ ovplyvnila všetky aspekty našej spoločnosti a mnoho bežných procesov prestalo fungovať. Preto je dôležité pomôcť každému, kto potrebuje pomoc, tak aby sme sa dostali z tejto krízy a čo najskôr sa vrátili k normálnym pracovným podmienkam.

A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) SK

19-06-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Kríza Covid-19 má negatívny vplyv na takmer všetky aspekty našej spoločnosti. Medzi odvetvia, ktoré sú vážne postihnuté, patria aj sektory poľnohospodárstva a potravín. Je nanajvýš dôležité, aby Európsky parlament poskytol všetku podporu potrebnú na zachovanie sily našich potravinárskych a poľnohospodárskych odvetví. V čase krízy vidíme, aké dôležité je, aby bola Európska únia sebestačná, pokiaľ ide o jej poľnohospodársku výrobu. Bohužiaľ, z dôvodu významného obmedzenia pohybu v rámci únie je interný dodávateľský reťazec testovaný až na svoju hranicu, v dôsledku čoho veľa malých vidieckych podnikov značne trpí. Toto hlasovanie predstavuje finančnú pomoc tým, ktorí pôsobia v odvetví potravín a poľnohospodárstva, ktorí boli postihnutí najťažšie a bojujú o svoje prežitie. Je pozitívne, že únia je schopná zmobilizovať zdroje v prospech ťažko pracujúcich ľudí v našom poľnohospodárskom sektore.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg