Please fill this field
Pascal ARIMONT Pascal ARIMONT
Pascal ARIMONT

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Belgium - Christlich Soziale Partei (Belgium)

Születési idő : , Malmedy

8. parlamenti ciklus Pascal ARIMONT

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Soziale Partei (Belgium)

Alelnök

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2013. évi éves jelentésről

05-12-2014 REGI_AD(2014)541457 PE541.457v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682 PE599.682v02-00 IMCO
Nicola DANTI

VÉLEMÉNY a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612 PE597.612v03-00 IMCO
Vicky FORD

VÉLEMÉNY az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

29-06-2016 IMCO_AD(2016)578848 PE578.848v04-00 IMCO
Vicky FORD

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) DE

14-02-2019

Den Vorschlag der Kommission begrüße ich, da dieser das System der gegenseitigen Anerkennung von Waren verbessert. Die gegenseitige Anerkennung gilt für Güter, welche nicht den Harmonisierungsvorschriften der Union unterliegen oder nur zu einem bestimmten Teil in diesen Anwendungsbereich fallen. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die nationalen Behörden werden von dieser neuen Regelung profitieren, denn der Verwaltungsaufwand sinkt enorm. Der europäische Binnenmarkt ist eine große Errungenschaft der Europäischen Union. Mit dieser neuen Regelung verbessern wir ihn weiter.

Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2024) (B8-0127/2019) DE

14-02-2019

Wir müssen uns für die LGBTI-Personen einsetzen, ihre Rechte stärken, die Gleichstellung voranbringen und die Diskriminierung dieser Personen unterbinden. Dazu brauchen wir eine gemeinsame Strategie, bei der die Organisationen der Zivilgesellschaft miteinbezogen werden müssen. Neben einer gemeinsamen Strategie müssen Sensibilisierungs- und Kommunikationskampagnen in Bezug auf lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen und deren Familien fortgesetzt und unterstützt werden. Diese Punkte müssen grenzübergreifend in Angriff genommen werden.

Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) DE

14-02-2019

Es ist wichtig, dass der INF-Vertrag weiter unterstützt, fortgesetzt und gestärkt wird. Dieser Vertrag hat einen großen Anteil daran, dass es in Europa und in der restlichen Welt Frieden und Sicherheit gibt. Der INF-Vertrag spielt eine wichtige Rolle bei der weltweiten Abrüstung. Die Aufkündigung bedroht die Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt und könnte zu einer Eskalation der Spannungen führen. Der INF-Vertrag ist eine bedeutsame Errungenschaft, von der wir gemeinsam profitieren, wenn wir alle die darin enthaltenen Vorgaben einhalten.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok

A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a regionális megközelíthetőséget támogató transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) szükségességéről

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Elévült
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Iskra MIHAYLOVA Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 106 - 13-03-2017

Írásbeli nyilatkozat a szívelégtelenségről

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Elévült
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 236 - 25-01-2017

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg