Kérjük, töltse ki ezt a mezőt.
Edina TÓTH Edina TÓTH
Edina TÓTH

független képviselők

Magyarország - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Magyarország)

Születési idő : , Budapest

Kezdőlap Edina TÓTH

Tag

ENVI
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Legutóbbi tevékenységek

Az afganisztáni helyzet (RC-B9-0455/2021, B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021)

16-09-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Magyarország, erkölcsi kötelességének eleget téve, kimenekítette a magyar állampolgárait, a NATO-s állampolgárokat és a magyar kontingens munkáját segítő afgánokat.
A helyzet súlyos Afganisztánban, ezért növelni kell az afgán nép számára nyújtott humanitárius támogatást a térségben, de ugyanakkor nem szabad felelőtlen ígéretekkel és kijelentésekkel az afgán lakosságot a térségből Európába invitálni, mert az a 2015-ös migrációs krízisnél is nagyobb válságot idézhet elő. Az Európai Parlament határozata sajnálatos módon pontosan ezt teszi, amikor azzal, hogy nem szűkíti az evakuálásra jogosult személyek körét, Afganisztán teljes lakosságát veszélyeztetett személyként jelöli meg, továbbá migránsvízumokat osztana, és biztonságos folyosókat hozna létre. Ezáltal milliókat ösztönözve elindulásra. Továbbá számunkra elfogadhatatlan módon, az afganisztáni kérdéshez egyáltalán nem tartozó, az alapszerződésekkel ellentétes minősített többségi szavazásra való áttérést követel az Európai Unió Tanácsában. Mindezek miatt, a Fidesz európai parlamenti frakciójának tagjaként a határozat elfogadását nem tudtam támogatni.

A libanoni helyzet (RC-B9-0465/2021, B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021)

16-09-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A libanoni helyzet igen súlyos, az ország milliós nagyságrendben ad otthon szír menekülteknek miközben az összeomlás szélén áll. Az elsődleges célunk ezért az ország stabilizálása kell legyen, és a kritizálás és vádaskodások helyett, minden segítséget, bizalmat és támogatást meg kell adni a hamarosan felálló libanoni kormánynak. Az Európai Parlament határozatának nem sikerül ezt az elvárást teljesíteni, hiszen a most beiktatásra kerülő kormányt fenyegeti szankciókkal, amelynek esélye sem volt még bizonyítani, ezért a Fidesz európai parlamenti frakciójának tagjaként tartózkodtam a szavazás során.

Az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítése (A9-0260/2021 - Daniel Freund)

16-09-2021
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A közszférabeli döntéseket minden esetben a közjó érdekében kell meghozni, a közintézmények és választott képviselőik, biztosok és tisztviselők függetlensége, átláthatósága és elszámoltathatósága elengedhetetlen a demokratikus intézmények legitim működéséhez. Egyetértek, hogy az Unión belül javítani szükséges az említett elvek megvalósulását. Sajnálatos azonban, hogy a jelentés nem ezen célkitűzéseket tartotta szem előtt, hanem pártpolitikai célokat szolgált. A felállítandó szerv a feladatköréhez képest aránytalan jogosítványokkal lett felruházva, összetétele és legitimácója bizonytalan, az intézmények megkettőződéséhez vezet, nem veszi figyelembe az uniós szervek sajátosságait, tagjainak jogállásbeli különbségeit, a hatalommegosztás elvét és az intézményi egyensúly jelentőségét, valamint a képviselői mandátum sajátos jellegét és szerepét a demokratikus hatalomgyakorlásban. Aggodalomra ad okot, hogy egyes rendelkezések mennyiben tartják tiszteletben az ártatlanság vélelmének demokratikus jogállami követelményét, a személyiségi jogok védelmének fontosságát. A megoldás, miszerint intézményközi megállapodással kerülne az új szerv felállításra, szembemegy az EUMSZ 295. cikkével, ultra vires, hiszen ez a forma nem biztosít jogalapot egy ilyen feladatkörű szerv létrehozására. Az intézményközi megállapodások célja az együttműködés elősegítése az intézmények között, nem pedig új intézmények létrehozása. Ráadásul a független etikai testület erős jogosítványokkal rendelkezne - tagállami hozzájárulás nélkül - olyan személyek felett is, akiknek személyére a tagállamok tesznek javaslatot, ezzel sértve a tagállami szuverenitást. Mindezekre tekintettel nem támogattam a jelentést.

Edina TÓTH
Edina TÓTH

Európai parlamenti NEWSHUB

Was honoured to attend. Family is the key to sustainability! https://t.co/ACeym56WW8 

Good news, I fully support! #commoncharger https://t.co/adMvLVGwT3 

I fully agree and will work for this @Europarl_EN ! https://t.co/tZH2QTXy9j 

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg