• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 7. parlamenti ciklus 

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a regionális minőségi márkaépítésről: a vidéki gazdaságok terén megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2012)491273 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2012)491261 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK határozat és a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló 680/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2012)483491 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2011)472088 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2011)458815 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az európai városfejlesztési menetrend és jövője a kohéziós politikában  
- TRAN_AD(2010)450692 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a SESAR közös vállalkozás (SJU) 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- TRAN_AD(2010)430891 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- TRAN_AD(2010)429666 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- TRAN_AD(2010)429665 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- TRAN_AD(2010)429664 -  
-
TRAN