• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus 

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2018)627866 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2018)627878 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európa jövőjéről folytatott vita állásáról  
- CONT_AD(2018)625208 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT TERVEZETE az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2018)619422 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és a 2012/2002/EU, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról  
- CONT_AD(2017)593962 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY a biztosok pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatairól – iránymutatások  
- CONT_AD(2016)584123 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról  
- CONT_AD(2016)571649 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY a szociális és környezetvédelmi normákról, az emberi jogokról és a vállalati felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról  
- FEMM_AD(2015)567806 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentéséről  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról  
- TRAN_AD(2014)536133 -  
-
TRAN