Veuillez remplir ce champ
Anna FOTYGA Anna FOTYGA
Anna FOTYGA

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport

Tag

Lengyelország - Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Születési idő : , Lębork

Kezdőlap Anna FOTYGA

Tag

AFET
Külügyi Bizottság
SEDE
Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
DSCA
Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
DEPA
Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
DNAT
A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

Koordinált uniós válasz a COVID-19 járványra (vita) PL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-083-0000)
Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés) PL

26-03-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Popieram propozycje KE dotyczące przede wszystkim mobilizacji dostępnych jeszcze środków w ramach programów operacyjnych polityki spójności bieżącej perspektywy, a także środków przeznaczonych na zaliczki, które nie zostały wydatkowane przez państwa członkowskie w 2019 r. Chciałabym jednak zauważyć, iż nie są to dodatkowe środki finansowe, a środki pozostające w większości w kopertach narodowych państw członkowskich. W moim przekonaniu, działania proponowane przez KE, są jednak niewystarczające w obliczu skali wyzwań, nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w zakresie narzędzi i mechanizmów wsparcia. Dlatego apeluję do Komisji o przygotowanie kolejnego, bardziej kompleksowego pakietu zmian wspierającego państwa członkowskie w walce z COVID-19.
Nowy pakiet zmian w polityce spójności powinien maksymalnie uelastyczniać wdrażanie programów i projektów, a także upraszczać zarządzanie finansowe i zwiększać płynność finansową państw członkowskich i beneficjentów. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia szczegółowych propozycji w tym obszarze i ich przedyskutowania z Komisją Europejską.
W szczególności KE powinna zaproponować stosowne zmiany także w innych rozporządzeniach polityki spójności, w tym w zakresie EFS oraz EFRROW, a także rozszerzyć proponowane zmiany w pozostałych rozporządzeniach polityki spójności, w tym w EFMR.
Wskazane byłoby poszukiwanie także innych źródeł finansowania, jak np. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg

Postacím

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles