Kati PIRI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij van de Arbeid (Hollandia)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Emberi Jogi Albizottság
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Emberi Jogi Albizottság
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY Az EU és Törökország közötti kereskedelem új keretéről és a vámunió korszerűsítéséről  
- AFET_AD(2017)597544 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

A kettős felhasználású termékek kivitele, transzfere, tranzitja, az azokkal végzett brókertevékenység és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatás (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) NL  
 

De S&D-Fractie in het Europees Parlement heeft het voor elkaar gekregen dat de verkoop van goederen en technologie die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden – met name afluisterapparatuur – aan veel strengere eisen onderhevig is bij de verkoop aan derde landen. Voorkomen moet worden dat Europese producten misbruikt worden door autoritaire regimes en onderdeel zijn van mensenrechtenschendingen in andere landen.
Met dit wetsvoorstel is de bescherming van mensenrechten een cruciaal onderdeel van het Europese exportbeleid geworden, en daarom steunt de PvdA-delegatie dit voorstel met grote overtuiging.

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

Naar mening van de PvdA-delegatie was het verslag-Mato een evenwichtig verslag. Alle fracties hebben bij de totstandkoming ervan in de Commissie visserij water bij de wijn moeten doen. De vele amendementen tijdens de plenaire stemmingen hebben echter de fundamenten onder dit verslag weggeslagen.
In het verslag-Mato werd voorgesteld dat de pulskorvisserij na gedaan, goedgekeurd en herhaald onderzoek van minimaal vier jaar vergunningvrij moet kunnen worden toegepast. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft echter besloten dat de pulskorvisserij verboden moet worden. Een mogelijk duurzame en innovatieve visserijmethode wordt hiermee, zonder gedegen onderzoek, onmogelijk gemaakt.
Voor Nederlandse vissers betekent dit een verlies aan inkomsten of nog erger: een verlies aan banen. Ook is het een deuk in het vertrouwen. Welke visser durft immers nog te investeren in een proefproject met duurzame en innovatieve vangsttechnieken met de kans dat deze zonder gedegen onderzoek verboden worden? De PvdA-delegatie kan daarom niet langer achter het Mato-voorstel staan.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat