Kati PIRI
Kati PIRI
Hollandia

Születési idő : , Celldömölk (HU)

9. parlamenti ciklus Kati PIRI

Képviselőcsoportok

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Partij van de Arbeid (Hollandia)

Képviselok

  • 02-07-2019 / 15-07-2019 : Jogi Bizottság
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Külügyi Bizottság
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Az EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 14-09-2020 / 30-03-2021 : Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Póttag

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 08-07-2019 / 30-03-2021 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések NL

17-04-2020

Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében NL

17-04-2020

. – Zonder internationale samenwerking is het onmogelijk de huidige crisis het hoofd te bieden. Op ons initiatief is daarom in deze resolutie een sterke externe en mensenrechtencomponent opgenomen.
De rol van multilaterale organisaties in deze crisis moet worden versterkt. Daarbij gaat speciale aandacht naar de WHO. Onze politieke en financiële steun voor zowel medische als sociaal-economische VN-initiatieven is nodig om de ineenstorting van fragiele staten te voorkomen. De EU Global Response vormt daarvoor een hoopgevend begin. Wij blijven solidair met onze naaste partners in de Westelijke Balkan, onze zuidelijke en oostelijke buren en partners in Afrika en Latijns-Amerika.
Deze crisis wordt misbruikt door autoritaire leiders om verdeeldheid te zaaien in de EU. Landen als Rusland en China verspreiden actief nepnieuws en complottheorieën. Dit moet acuut worden bestreden, zowel door verspreiding via socialemediakanalen tegen te gaan als door deze landen er rechtstreeks op aan te spreken. Noodmaatregelen in derde landen mogen niet leiden tot mensenrechtenschendingen of schending van internationaal recht. Politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten. Kandidaat-lidstaten dragen hierin een speciale verantwoordelijkheid.
Inwoners van overvolle vluchtelingenkampen kunnen onmogelijk anderhalve meter afstand houden. Daarom roepen we op tot onmiddellijke evacuatie van kwetsbare vluchtelingen op Griekse eilanden. Zij moeten eerlijk verdeeld worden over de EU-lidstaten.

A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai NL

26-03-2020

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steunt de PvdA het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot met 24 oktober 2020.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok

A képviselő valamennyi alábbi nyilatkozatot aláírta, még akkor is, ha az aláírás nem látható az online példányon.

Ülések

Future EU - UK partnership

Képviselok
PIRI Kati
Időpont, helyszín:
Online
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Előadó
Társbizottság vagy küldöttség rövidítése
AFET
A találkozó résztvevői:
European Parliament communications team

Migration

Képviselok
PIRI Kati
Időpont, helyszín:
Online
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
Cabinet Von Der Leyen

Annual meeting TPN

Képviselok
PIRI Kati
Időpont, helyszín:
Online
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
Transatlantic Policy Network