Please fill this field
Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Tag

Dánia - Socialdemokratiet (Dánia)

Születési idő : , Odense

Kezdőlap Christel SCHALDEMOSE

Alelnök

D-JP
A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Tag

IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag

ENVI
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
DEEA
Az északi együttműködésért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

EU-wide ban on the sale of child sex dolls EN

23-06-2020 P-003718/2020 Bizottság
Írásban megvála-szolandó kérdések

A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) DA

19-06-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er af den klare opfattelse, at genopretningen efter corona-krisen må og skal være bæredygtig. Genopretningen skal fokusere målrettet på at understøtte og fremme den digitale og den grønne omstilling af Europa uden at smide den økonomiske ansvarlighed over bord.
Det er positivt, at Europa-Parlamentets betænkning for udarbejdelse af budgettet for 2021 indeholder et større fokus på både grøn og digital omstilling end tidligere års betænkninger. Selvom ambitionsniveauet på det grønne område kunne have været højere, sender det et klart og nødvendigt signal til Kommissionen og Rådet.
De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er fortsat af den opfattelse, at økonomisk bæredygtighed er afgørende på både kort og lang sigt. Betænkningen indeholder desværre flere økonomisk uansvarlige prioriteringer, og vi har derfor stemt imod den samlede betænkning.
Vi er uenige i, at den flerårige finansielle ramme (FFR) skal stige markant, at Europa-Parlamentets opbakning til den kommende FFR skal være afhængig af en reform af EU’s ordning for egne indtægter og at opprioritering af nogle budgetposter ikke må ske på bekostning af andre budgetposter.
Vi er fortsat af den opfattelse, at både landbrugsstøtten og strukturfondene er oplagte steder at frigive midler, som dermed kan bruges på bl.a. grøn og digital omstilling.

A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően (B9-0165/2020) DA

19-06-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er yderst positive over for Schengensamarbejdet. Det er en central del af det europæiske samarbejde og sikrer EU’s borgere ret til frit at bevæge sig rundt i unionen. Vi mener dog, at beslutningsforslaget på baggrund af Kommissionens redegørelse for situationen i Schengenområdet efter Covid-19 er for kritisk over for medlemslandenes muligheder for at reagere på sundhedstrusler, sikkerhedstrusler m.m. som fx Covid-19. Socialdemokratiet er stærk fortaler for koordinering og for tæt samarbejde medlemslandene imellem - også gennem EU. I sidste ende er det dog et nationalt anliggende at beskytte egne befolkningers sikkerhed og sundhed ved fx at indføre grænsekontrol. Resolutionens kritik af dette forhold er ikke retvisende, da Covid-19 situationen er uden fortilfælde og endnu ikke overstået, hvorfor indsatsen og dens resultater endnu ikke kan evalueres effektivt.

Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Európai parlamenti NEWSHUB

Så er vejpakken endeligt vedtaget i Europa-Parlamentet. Det er en kæmpe sejr for os alle. Chaufførerne får bedre vilkår og vognmændene mere fair konkurrence. Det holdt hårdt. Men det har været kampen værd. Tillykke til os alle for et mere fair indre marked på vejene i EU 🇩🇰🇪🇺eudk

Og jeg bliver fuldt medlem af Kunstig Intelligensudvalget. Det hele bliver formelt godkendt fredag. Vi er meget tilfredse og glæder os til arbejdet. 2/2 #eudk

EP nedsætter en række særudvalg. Vi danske S-MEPs har fået plads i 4 ud af 5 udvalg. Det er jeg stolt af. @nielsfuglsang bliver suppleant i skatteudvalget og dyretransportudvalget, @mariannevind bliver suppleant i cancerudvalget 1/2 #eudk

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg