Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Tag

Dánia - Socialdemokratiet (Dánia)

Születési idő : , Odense

Kezdőlap Christel SCHALDEMOSE

Elnök

D-JP
A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Tag

CPDE
Küldöttségi Elnökök Értekezlete
IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag

ENVI
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
DEEA
Az északi együttműködésért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A rádióberendezésekről szóló irányelv: egységes töltő az elektronikus eszközökhöz (vita) DA

04-10-2022 P9_CRE-PROV(2022)10-04(2-020-0000)
Részvétel a plenáris ülés vitáiban

Az alapvető jogok helyzete az EU-ban 2020-ban és 2021-ben (A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar) DA

15-09-2022
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ubetinget retsstatsprincipperne, presse- og ytringsfriheden samt kvinde- og minoritetsrettigheder. Derfor støtter vi også de dele af betænkningen, der fordømmer og kritiserer brud på disse principper, herunder fordømmelsen af visse landes angreb på basale seksuelle og reproduktive rettigheder. Når vi alligevel har valgt ikke at stemme for den samlede betænkning skyldes det blandt andet, at rapporten indeholder opfordringer til at forbyde højreekstremistiske bevægelser, færre ressourcer til beskyttelsen af EU’s ydre grænser og fælles EU standarder for varetægtsfængsling. Uagtet hvad man end måtte mene om eksistensen af højreekstremistiske bevægelser, vil et forbud være en de facto indskrænkning af de samme grundlæggende rettigheder, som denne betænkning ellers forsøger at værne om. Derfor har de danske socialdemokrater stemt blankt til den samlede betænkning.

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió az EU-ban: 8. kohéziós jelentés (A9-0210/2022 - Constanze Krehl) DA

15-09-2022
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter op om EU's samhørighedspolitik. Dog bifalder vi fraværet af en territorial dimension i genopretnings- og resiliensfaciliteten, og erklærer os derfor ikke enige i kritikken. Desuden er de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet uenige i behovet for at overveje rammerne for økonomisk styring, herunder en midlertidig suspension og revision af stabilitets- og vækstpagten. Vi mener, at medlemslandende har til ansvar selv at prioritere midler inden for de eksisterende rammer, hvorfor vi ikke kan støtte forslaget.

Kapcsolat

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G342
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05032
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex