Esther DE LANGE
Esther DE LANGE
Hollandia

Születési idő : , Spaubeek

9. parlamenti ciklus Esther DE LANGE

Képviselőcsoportok

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Christen Democratisch Appèl (Hollandia)

Képviselok

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 24-03-2022 / 18-07-2023 : A Covid19-világjárvánnyal, a levont tanulságokkal és a jövőre vonatkozó ajánlásokkal foglalkozó különbizottság

Póttag

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 12-02-2020 / 15-02-2024 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

Vélemény az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther DE LANGE

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nettó zéró technológiai termékek európai gyártási ökoszisztémájának megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról (a nettó zéró iparról szóló jogszabály)

26-09-2023 ENVI_AD(2023)753533 PE753.533v02-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

VÉLEMÉNY az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló (EU, Euratom) 2020/2053 határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

12-10-2022 ECON_AD(2022)734455 PE734.455v02-00 ECON
Rasmus ANDRESEN

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Európai klímarendelet (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) NL

07-10-2020

De ambitie van het CDA is duidelijk: wij willen als Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De klimaatdoelen van Parijs zijn voor ons leidend. Dat zijn wij verschuldigd aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit moeten we echter wel op een haalbare en betaalbare manier bereiken. Eurocommissaris Timmermans geeft zélf aan dat deze doelen bij 55 % CO2-reductie in 2030 kunnen worden gehaald, maar dat een doelstelling boven de 55 % grote sociaal-economische consequenties kan hebben.
Het baart ons zorgen dat deze boodschap door een aantal partijen niet serieus genoeg lijkt te worden genomen, want de gevolgen zijn serieus: voor Europese bedrijven en voor de koopkracht van gezinnen. Het is daarom zeer onverstandig om – middenin de coronacrisis – de doelstelling voor 2030 nog verder te verhogen naar 60 %. Wij kunnen om deze reden helaas niet met dit verslag instemmen. Onze hand blijft wel uitgestoken om samen te werken aan een realistische klimaatwet die ons helpt om de doelen van Parijs te halen, met oog voor de weerbarstige praktijk. Want het klimaatbeleid valt of staat met voldoende draagvlak.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az Elnökséghez, az Elnökök Értekezletéhez és a quaestorokhoz intézett kérdések

A képviselők kérdéseket tehetnek fel az elnöknek az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a quaestorok feladataival kapcsolatban. 32. cikk (2) bekezdés

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések

A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok

A képviselő valamennyi alábbi nyilatkozatot aláírta, még akkor is, ha az aláírás nem látható az online példányon.

Ülések

NGT - APA

Képviselok
de LANGE Esther
Időpont, helyszín:
Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
Meeting related to procedure:
2023/0226(COD)
A találkozó résztvevői:

Toy Safety - APA

Képviselok
de LANGE Esther
Időpont, helyszín:
Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Árnyék-előadó A személyzet által a képviselő nevében tartott találkozó
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Társbizottság vagy küldöttség rövidítése
ENVI
A találkozó résztvevői:

Toy Safety

Képviselok
de LANGE Esther
Időpont, helyszín:
Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Árnyék-előadó A személyzet által a képviselő nevében tartott találkozó
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Társbizottság vagy küldöttség rövidítése
ENVI
A találkozó résztvevői: