Victor BOŞTINARU : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Románia)

Képviselok 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Petíciós Bizottság
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Dunával kapcsolatos stratégia kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős munkacsoport létrehozásáról  
- P6_DCL(2009)0036 - Elévült  
Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU  
Kiosztás dátuma : 23-03-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 40 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat számos román állampolgár tulajdonának jogtalan kisajátításáról a tulajdonjogi rendszerre vonatkozó félrevezető jogszabály alkalmazását követően  
- P6_DCL(2009)0002 - Elévült  
Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU  
Kiosztás dátuma : 12-01-2009
Lejárat időpontja : 14-04-2009
Aláírók száma : 21 - 15-04-2009

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.