Othmar KARAS
Othmar KARAS
Ausztria

Születési idő : , Ybbs an der Donau

9. parlamenti ciklus Othmar KARAS

Képviselőcsoportok

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Österreichische Volkspartei (Ausztria)

Alelnök

 • 02-07-2019 / 17-01-2022 : Európai Parlament
 • 18-01-2022 / 15-07-2024 : Európai Parlament

Alelnök

 • 23-09-2020 / 19-01-2022 : Adóügyi Albizottság
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Adóügyi Albizottság

Képviselok

 • 02-07-2019 / 17-01-2022 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 02-07-2019 / 16-02-2022 : Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Adóügyi Albizottság
 • 18-01-2022 / 15-07-2024 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 02-07-2019 / 31-12-2023 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 08-07-2019 / 19-01-2022 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 17-02-2022 / 15-07-2024 : Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2024 / 15-07-2024 : az AKCSÁSZ–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2024 / 15-07-2024 : a Karib-tengeri térség–EU Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Szociális Klímaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29-04-2022 ECON_AD(2022)704768 PE704.768v02-00 ECON
Henrike HAHN

VÉLEMÉNY az (EU) 2015/1814 határozatnak a 2030-ig az uniós üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszerhez tartozó piaci stabilizációs tartalékba helyezendő kibocsátási egységek mennyisége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

04-03-2022 ITRE_AD(2022)703111 PE703.111v03-00 ITRE
Claudia GAMON

VÉLEMÉNY a makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálatáról az európai reálgazdaságra gyakorolt hatás fokozása, valamint a döntéshozatal és a demokratikus ellenőrzés átláthatóbbá tétele érdekében

16-04-2021 AFCO_AD(2021)680738 PE680.738v02-00 AFCO
Leila CHAIBI

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az abortuszhoz való jog beillesztése az EU Alapjogi Chartájába (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) DE

11-04-2024

Ich konnte dem Entschließungsantrag zur Aufnahme des Rechts auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte der EU nicht zustimmen. Die Möglichkeit von Abtreibung sollte überall gewährleistet sein, ist aber kein grundlegendes Menschenrecht. Das grundlegende Menschenrecht ist das Recht auf Leben. Die Abtreibung ist eine individuell begründete Ausnahme.

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (A9-0216/2023 - Radan Kanev) DE

12-03-2024

Ich habe dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten zur Überarbeitung der EU-Industrieemissionsrichtlinie zugestimmt. Die im Vorfeld zu Recht geäußerten Bedenken betreffend etwaiger Auswirkungen auf die Geflügel- und Schweinezucht wurden durch die Erklärung der Europäischen Kommission vor der Plenarabstimmung im Europäischen Parlament aufgegriffen und entkräftet. Aufgrund der Ungleichheit zwischen Industrie- und Agrarsektor möchte die Europäische Kommission noch vor Inkrafttreten der Regelungen das Zusammenspiel mit anderen Agrargesetzgebungen evaluieren und die Richtlinie in zwei unterschiedliche Rechtsinstrumente aufteilen. Daher stand einer Zustimmung meinerseits zum Verhandlungsergebnis mit dieser Einschränkung nichts im Wege.

Épületek energiahatékonysága (átdolgozás) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) DE

12-03-2024

Ich habe dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten zur EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, wie die Mehrheit des Europäischen Parlaments, zugestimmt, weil insgesamt ein ausgewogener Kompromiss im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und den Sorgen von Bevölkerungsgruppen gefunden wurde. Die gemeinsamen Zielvorgaben sind wichtig für den Klima- und Umweltschutz, denn der Gebäudesektor ist gegenwärtig für 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union verantwortlich. Wie und auf welchem Weg die Umsetzung der Richtlinie geschieht, liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten.
Vom ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission ist das Verhandlungsergebnis weit entfernt:
Erstens: Die Europäische Union schreibt nun keine persönliche Sanierungspflicht für Bürgerinnen und Bürger vor. Statt individueller Gebäudeeffizienzklassen sind generelle Zielvorgaben für den Gebäudebestand der Mitgliedstaaten vorgesehen. Die Richtlinie „enteignet“ nicht, noch führt sie zu einer „Verschlechterung“ der Lebensbedingungen.
Zweitens: Die unter anderem auch für Österreich wichtigen Ausnahmen für historische Gebäude, Kirchen, landwirtschaftliche Gebäude, temporäre Bauten und Gebäude im Besitz der Streitkräfte wurden durchgesetzt.
Drittens: Mittels Förderungen aus diversen EU-Fonds sollen einkommensschwache und schutzbedürftige Haushalte künftig unterstützt werden. Zudem werden Mieterhöhungen in sozialen Wohnbauten, welche nicht durch Einsparungen bei den Energiekosten ausgeglichen werden können, untersagt.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az Elnökséghez, az Elnökök Értekezletéhez és a quaestorokhoz intézett kérdések

A képviselők kérdéseket tehetnek fel az elnöknek az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a quaestorok feladataival kapcsolatban. 32. cikk (2) bekezdés

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések

A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok

A képviselő valamennyi alábbi nyilatkozatot aláírta, még akkor is, ha az aláírás nem látható az online példányon.

Ülések

EU - African, Caribbean and Pacific States Relations

Képviselok
KARAS Othmar
Időpont, helyszín:
European Parliament Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
President of the National Assembly of Ivory Coast

Olympia

Képviselok
KARAS Othmar
Időpont, helyszín:
European Parliament Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
President of the Paris 2024 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games

Miscellaneous

Képviselok
KARAS Othmar
Időpont, helyszín:
European Parliament Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
European Parliamentary Financial Services Forum