Please fill this field
Frédérique RIES Frédérique RIES
Frédérique RIES

Renew Europe képviselőcsoport

Alelnök

Belgium - Mouvement Réformateur (Belgium)

Születési idő : , Balen-Wezel

7. parlamenti ciklus Frédérique RIES

Képviselőcsoportok

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Réformateur (Belgium)

Képviselok

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

all-activities

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a független hatásvizsgálatok biztosításáról

03-11-2010 ITRE_AD(2010)448644 PE448.644v02-00 ITRE
Giles CHICHESTER

VÉLEMÉNY a 2001/83/EK irányelvnek az azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

24-03-2010 ITRE_AD(2010)430741 PE430.741v02-00 ITRE
Amalia SARTORI

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT az allergiás betegségek okozta teher elismeréséről

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Elévült
Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Antonyia PARVANOVA Sirpa PIETIKÄINEN Elisabetta GARDINI Nessa CHILDERS Elena Oana ANTONESCU Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Philippe JUVIN Marina YANNAKOUDAKIS Rebecca TAYLOR
Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 179 - 21-01-2014

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a terrorizmusról és a szélsőségességről Pakisztánban

04-04-2011 P7_DCL(2011)0016 Elévült
Geoffrey VAN ORDEN Frédérique RIES Alexander Nuno PICKART ALVARO Hannu TAKKULA Gabriele ALBERTINI
Kiosztás dátuma : 04-04-2011
Lejárat időpontja : 07-07-2011
Aláírók száma : 68 - 07-07-2011

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg