Please fill this field
Ari VATANEN Ari VATANEN
Ari VATANEN
Franciaország

Születési idő : , Tuupovaara

6. parlamenti ciklus Ari VATANEN

Képviselőcsoportok

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Franciaország)

Képviselok

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság

Póttag

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 23-07-2004 / 31-08-2004 : Fejlesztési Bizottság
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 28-10-2004 / 14-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

31-01-2007 AFET_AD(2007)376408 PE376.408v03-00 AFET
Ari VATANEN

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a szubszidiaritás védelméről az európai és tengerentúli egészséggondozási politikákban

03-04-2006 P6_DCL(2006)0020 Elévült
Konrad SZYMAŃSKI Ari VATANEN Philippe MORILLON Bas BELDER Timothy Charles Ayrton TANNOCK
Kiosztás dátuma : 03-04-2006
Lejárat időpontja : 06-07-2006
Aláírók száma : 83 - 06-07-2006

Jelenléti ív

Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.