Charles
GOERENS

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus Charles GOERENS

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 978/2012/EU GSP-rendelet végrehajtásáról

24-01-2019 DEVE_AD(2019)629507 PE629.507v02-00 DEVE
Frank ENGEL

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

22-11-2018 DEVE_AD(2018)623970 PE623.970v02-00 DEVE
Frank ENGEL

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

22-11-2018 DEVE_AD(2018)627027 PE627.027v02-00 DEVE
Frank ENGEL

VÉLEMÉNY a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

22-11-2018 AFCO_AD(2018)627943 PE627.943v02-00 AFCO
Helmut SCHOLZ

VÉLEMÉNY Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

13-11-2018 DEVE_AD(2018)628428 PE628.428v02-00 DEVE
Linda McAVAN

VÉLEMÉNY a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentésről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében

17-10-2018 DEVE_AD(2018)626679 PE626.679v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

VÉLEMÉNY a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

10-09-2018 AFCO_AD(2018)623628 PE623.628v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

04-07-2018 AFCO_AD(2018)622283 PE622.283v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

VÉLEMÉNY az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

25-04-2018 DEVE_AD(2018)618133 PE618.133v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

VÉLEMÉNY a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról

08-03-2018 BUDG_AD(2018)616589 PE616.589v02-00 BUDG
Jordi SOLÉ

VÉLEMÉNY a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről

28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535 PE613.535v02-00 AFCO
Cristian Dan PREDA

VÉLEMÉNY az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE615.505v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

VÉLEMÉNY az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozattervezetről

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE615.384v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612390 PE612.390v02-00 DEVE
Doru-Claudian FRUNZULICĂ

VÉLEMÉNY a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391 PE612.391v02-00 DEVE
Doru-Claudian FRUNZULICĂ

VÉLEMÉNY a következő többéves pénzügyi keretről: a Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése

12-10-2017 AFCO_AD(2017)606254 PE606.254v02-00 AFCO
Gerolf ANNEMANS

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

13-07-2017 AFCO_AD(2017)606067 PE606.067v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

VÉLEMÉNY a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE599.579v02-00 DEVE
Florent MARCELLESI

VÉLEMÉNY az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032 PE601.032v02-00 DEVE
Linda McAVAN

VÉLEMÉNY a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

28-04-2017 DEVE_AD(2017)585508 PE585.508v02-00 DEVE
Elly SCHLEIN