Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Litvánia - Darbo partija (Litvánia)

Születési idő : , Vilnius

8. parlamenti ciklus Viktor USPASKICH

Képviselőcsoportok

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Darbo partija (Litvánia)

Képviselok

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Póttag

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Jogi Bizottság
  • 14-07-2014 / 08-10-2017 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Jogi Bizottság
  • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
  • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az uniós költségvetésnek az állami szektor reformjához való felhasználása módjának értékeléséről

26-10-2018 REGI_AD(2018)625217 PE625.217v02-00 REGI
Raffaele FITTO

VÉLEMÉNY a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE625.394v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

VÉLEMÉNY az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE625.400v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) LT

18-04-2019

. – Pritariu ir manau, kad svarbu rasti gerą pusiausvyrą tarp plataus užmojo tikslų, susijusių su transporto išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, inovacijų ES transporto priemonių sektoriuje skatinimo ir Europos Sąjungos konkurencingumo didinimo, sykiu kuriant aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas.

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) LT

18-04-2019

. – Palaikau, nes viešosios investicijos į netaršias transporto priemones taip pat daro tiesioginį poveikį švariam orui, kuriuo kvėpuoja piliečiai, sprendžiant nuolatines oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų problemas.

A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) LT

18-04-2019

. – Palaikau, nes šiuo pasiūlymu siekiama papildyti esamas ES bendrovių teisės taisykles, kodifikuotas Direktyvoje (ES) 2017/1132. Iniciatyva visapusiškai dera su esamais skaitmeniniais ES bendrovių teisės elementais ir bus grindžiama jais – visų pirma Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS), kurios pagrindas yra Direktyvoje 2012/17/ES ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/884 nustatytos teisinės prievolės.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok

A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg