Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Litvánia - Darbo partija (Litvánia)

Születési idő : , Vilnius

Kezdőlap Viktor USPASKICH

Tag

REGI
Regionális Fejlesztési Bizottság
DCAS
Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag

JURI
Jogi Bizottság
DSCA
Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
DEPA
Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

InvestEU program (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) LT

13-11-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – Balsavau uz, nes turizmas, įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorių, kuris yra Sąjungos ekonomikai strategiškai svarbi sritis, dėl COVID-19 pandemijos ir nustatytų socialinių ryšių apribojimų bei sienų uždarymo patiria ypač didelį susitraukimą. Šis susitraukimas yra ypač žalingas MVĮ ir šeimos verslo įmonėms ir sukėlė didelio masto nedarbą, visų pirma moterų, jaunimo, sezoninių darbuotojų ir asmenų, esančių pažeidžiamoje padėtyje, nedarbą, o daugelis įmonių prarado daug pajamų. Programa „InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio sektoriaus ir jo vertės grandinių konkurencingumo ir tvarumo stiprinimo remiant operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką ir skaitmeninį turizmą, įskaitant novatoriškas sektoriaus poveikio klimatui ir aplinkai mažinimo priemones, nes ja reaguojama į COVID-19 krizę. Tvariai gaivinant turizmą turėtų būti prisidedama prie daugybės nuolatinių, vietinių, kokybiškų darbo vietų kūrimo sudarant labai nuo turizmo priklausantiems ir su specifiniais sunkumais, susijusiais su jų ekonomine plėtra, susiduriantiems regionams galimybes pritraukti investicijų, kurios būtų neįmanomos be „InvestEU“ programos pajėgumo ir gebėjimo dėl ES garantijos pritraukti privačius investuotojus ir jos sukelto pritraukimo poveikio.

A Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések hatása a demokráciára, az alapvető jogokra és a jogállamiságra (B9-0343/2020) LT

13-11-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – Balsavau uz, nes kadangi demokratijos ir joje taikomos stabdžių ir atsvarų sistemos veikimui daroma įtaka, kai dėl nepaprastosios padėties sveikatos srityje pasikeičia valdžios pusiausvyra, pvz., leidžiant vykdomajai valdžiai įgyti naujų įgaliojimų, kuriais ribojamos individualios teisės, ir įgyvendinti kompetenciją, kuri paprastai priklauso teisėkūros institucijai ir vietos valdžios institucijoms, kartu nustatant parlamentų, teisminių institucijų, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos, taip pat piliečių dalyvavimo veiklos apribojimus; kadangi daugumoje valstybių narių nėra jokių konkrečių teisminių institucijų apribojimų, tačiau dėl izoliacijos priemonių teismams beveik tapo neįmanoma veikti įprastai. Kadangi vidaus teisminių institucijų priežiūra, kurią papildo išorės priežiūra, išlieka labai svarbi, nes teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir veiksmingą teisinę gynybą toliau taikomos nepaprastosios padėties atveju, kad nuo nepaprastosios padėties priemonių nukentėjusiems asmenims būtų užtikrinta veiksminga galimybė ginti teises, jeigu valdžios institucijos riboja jų pagrindines teises, ir garantuoti, kad vykdomoji valdžia neviršytų savo įgaliojimų.

Militarizált oktatási és szakképzési rendszer Tibetben

29-10-2020 E-005903/2020 A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Írásban megvála-szolandó kérdések

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg