Please fill this field
Morten LØKKEGAARD Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

Renew Europe képviselőcsoport

Alelnök

Dánia - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

7. parlamenti ciklus Morten LØKKEGAARD

Képviselőcsoportok

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

Alelnök

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Képviselok

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Póttag

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

all-activities

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Décharge 2012 (vita) DA

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(3-232-000)

SOLVIT (rövid ismertetés) DA

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(4-106-000)

Az „Erasmus mindenkinek” program (vita) DA

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(1-054-000)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

13-02-2014 CULT_AD(2014)524571 PE524.571v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

VÉLEMÉNY „Az Unió polgárai: jogaik és jövőjük” című, az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésről

24-01-2014 CULT_AD(2014)521822 PE521.822v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről – összes szakasz

05-09-2013 CULT_AD(2013)514865 PE514.865v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában

04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198 PE504.198v02-00 IMCO
Sabine VERHEYEN

VÉLEMÉNY a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról

28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497 PE496.497v02-00 IMCO
Lara COMI

VÉLEMÉNY az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

20-09-2012 CULT_AD(2012)489609 PE489.609v03-00 CULT
Chrysoula PALIADELI

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a közkönyvtárak hatásáról az európai közösségekben

07-10-2013 P7_DCL(2013)0016 Elévült
Hannu TAKKULA Andrew DUFF Helga TRÜPEL Maria BADIA i CUTCHET Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Morten LØKKEGAARD Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Sabine VERHEYEN Cătălin Sorin IVAN Marie-Christine VERGIAT Marietje SCHAAKE
Kiosztás dátuma : 07-10-2013
Lejárat időpontja : 07-01-2014
Aláírók száma : 214 - 08-01-2014

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg