Please fill this field
Morten LØKKEGAARD Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

Renew Europe képviselőcsoport

Alelnök

Dánia - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

Kezdőlap Morten LØKKEGAARD

Alelnök

INGE
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Tag

IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
DANZ
Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag

INTA
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
CULT
Kulturális és Oktatási Bizottság
DMER
A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DLAT
Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Előadóként beterjesztett vélemény
Morten LØKKEGAARD

A Tanács rendelete a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) DA

16-12-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Vi stemmer for EU's flerårige budget fra 2021-2027, fordi vi respekterer det svært indgåede kompromis og ønsker, at EU skal kunne arbejde for fælles løsninger på de problemer, som vi står over for. Derfor er Venstre bl.a. glade for, at mindst en tredjedel af budgettet dedikeres til initiativer på klimaområdet, og at mindst 7,5 procent af budgettet dedikeres til at styrke biodiversiteten fra 2024. Vi støtter, at en stor del af budgettet går til forskning og udvikling af ny teknologi, som er afgørende for den grønne og digitale omstilling. Hertil er Venstre tilhængere af, at budgetaftalen indeholder en retsstatsmekanisme, der kan stoppe pengestrømmen til regeringer i medlemslande, som misbruger midler eller underminerer retsstaten. Det er et historisk skridt i kampen mod antidemokratiske tendenser i EU.
Desværre er der elementer i budgettet, som Venstre gerne så fjernet. En del af budgetaftalen indebærer forslag til kommende EU-skatter på virksomheder. Det er Venstre lodret imod. Vi mener ikke, at EU skal opkræve egne skatter, og vi er modstandere af de konkrete skatter, som foreslås. Når vi stemmer for budgettet alligevel, er det, fordi Venstre som ansvarligt parti som udgangspunkt ikke stemmer imod budgettet - og konkret bakker op om størstedelen af denne budgetaftale.

Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

Európai parlamenti NEWSHUB

RT @EPiDanmark: Den frie bevægelighed for tjenesteydelser skal forbedres, mener MEP'erne. Et stort flertal stemte for rapporten fra @Loekkegaard_MEP, der opfordrer Kommissonen til at gøre handel med tjenesteydelser lettere. Læs mere: https://t.co/53NOBtXorX  #dkbiz #eudk

Dansk erhvervsliv er fuldstændig enigt: Vi sidder på en stor pose guld - og nu, hvor Corona-krisen forhåbentligt snart er overstået, er tiden inde til at få guldet samlet op... @DanskIndustri og @a_ladefoged bakker op om mine forslag, der vedtages i dag. https://t.co/XgXZp3QJM1 

Og så skal Kommissionen etablere et scoreboard, der vurderer, hvor godt eller skidt et medlemslande er til at implementere EU-regler for det indre marked. Strategien også kendt som ’naming & shaming’. #eudk #dkbiz

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg