Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Németország

Születési idő : , Obergünzburg

7. parlamenti ciklus Barbara LOCHBIHLER

Képviselőcsoportok

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Németország)

Elnök

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Emberi Jogi Albizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Emberi Jogi Albizottság

Képviselok

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Emberi Jogi Albizottság
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Emberi Jogi Albizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Bizottsági Elnökök Értekezlete

Póttag

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság

all-activities

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

18-01-2011 AFET_AD(2011)448907 PE448.907v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

VÉLEMÉNY az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

02-03-2010 AFET_AD(2010)438170 PE438.170v03-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a tehetség támogatásáról az Európai Unióban

19-11-2012 P7_DCL(2012)0034 Elévült
Kinga GÁL Mojca KLEVA KEKUŠ Hannu TAKKULA Barbara LOCHBIHLER
Kiosztás dátuma : 19-11-2012
Lejárat időpontja : 19-02-2013
Aláírók száma : 178 - 20-02-2013

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a harmadik országokban halálbüntetéshez használt szerek exportjáról

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Elévült
Baroness Sarah LUDFORD Simon BUSUTTIL Ana GOMES Barbara LOCHBIHLER
Kiosztás dátuma : 06-06-2011
Lejárat időpontja : 06-10-2011
Aláírók száma : 168 - 06-10-2011

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a koszovói roma kisebbség védelméről

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Elévült
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Barbara LOCHBIHLER Kinga GÖNCZ Cornelia ERNST
Kiosztás dátuma : 20-09-2010
Lejárat időpontja : 20-12-2010
Aláírók száma : 125 - 20-12-2010

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.