Please fill this field
Michèle RIVASI Michèle RIVASI
Michèle RIVASI

Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport

Tag

Franciaország - Europe Écologie (Franciaország)

Születési idő : , Montélimar

7. parlamenti ciklus Michèle RIVASI

Képviselőcsoportok

 • 14-07-2009 / 12-12-2011 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag
 • 13-12-2011 / 31-01-2012 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Alelnök
 • 01-02-2012 / 20-03-2013 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Alelnök
 • 21-03-2013 / 30-06-2014 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Alelnök

Nemzeti pártok

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Franciaország)

Alelnök

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 18-09-2013 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

16-04-2010 ITRE_AD(2010)430771 PE 430.771v02-00 ITRE
Michèle RIVASI

VÉLEMÉNY az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

15-04-2010 ITRE_AD(2010)430773 PE 430.773v02-00 ITRE
Michèle RIVASI

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

08-07-2013 ITRE_AD(2013)508180 PE 508.180v04-00 ITRE
Robert GOEBBELS

VÉLEMÉNY az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatok és minden létező azbeszt felszámolásának kilátásairól

10-01-2013 ENVI_AD(2013)494492 PE 494.492v03-00 ENVI
Sabine WILS

VÉLEMÉNY a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

20-12-2012 ITRE_AD(2012)491256 PE 491.256v02-00 ITRE
Judith A. MERKIES

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a többszörös kémiai túlérzékenység és az elektromágneses túlérzékenység felvételéről a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozásába (BNO)

12-03-2012 P7_DCL(2012)0014 Elévült
Raül ROMEVA i RUEDA Kriton ARSENIS Willy MEYER Michèle RIVASI Oreste ROSSI
Kiosztás dátuma : 12-03-2012
Lejárat időpontja : 14-06-2012
Aláírók száma : 188 - 14-06-2012

Írásbeli nyilatkozat a legális kábítószerekről

26-09-2011 P7_DCL(2011)0040 Elévült
George Sabin CUTAȘ Salvatore IACOLINO Ramona Nicole MĂNESCU Michèle RIVASI
Kiosztás dátuma : 26-09-2011
Lejárat időpontja : 09-01-2012
Aláírók száma : 110 - 15-12-2011

Írásbeli nyilatkozat az Európai Unión belüli rákkutatás fokozottabb koordinációja iránti igényről

18-10-2010 P7_DCL(2010)0080 Elfogadva
Marisa MATIAS Jo LEINEN Michèle RIVASI Herbert REUL Antonyia PARVANOVA
Kiosztás dátuma : 18-10-2010
Lejárat időpontja : 03-02-2011
Elfogadva (dátum) : 03-02-2011
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2011)0042
Aláírók száma : 402 - 02-02-2011

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg