Please fill this field
Arnaud DANJEAN Arnaud DANJEAN
Arnaud DANJEAN

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Alelnök

Franciaország - Les Républicains (Franciaország)

Születési idő : , Louhans

8. parlamenti ciklus Arnaud DANJEAN

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Franciaország)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Franciaország)

Alelnök

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Póttag

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanács irányelvre irányuló javaslatról

06-05-2015 AFET_AD(2015)549344 PE549.344v02-00 AFET
Arnaud DANJEAN

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a közös biztonság- és védelempolitika alkotmányos, jogi és intézményi vonatkozásairól: a Lisszaboni Szerződés kínálta lehetőségek

26-01-2017 BUDG_AD(2017)594135 PE594.135v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően

25-05-2016 AFET_AD(2016)578802 PE578.802v02-00 AFET
Neena GILL

VÉLEMÉNY az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

18-05-2016 AFET_AD(2016)578843 PE578.843v02-00 AFET
Marielle de SARNEZ

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A vonatkozó adatbázisokban történő ellenőrzések megerősítése a külső határokon (A8-0218/2016 - Monica Macovei) FR

16-02-2017

Ce texte répond à l'appel du Conseil européen de novembre 2015 qui, suite aux attentats ayant frappé la France, demandait une réforme du code frontière Schengen afin de permettre des contrôles systématiques de toutes les entrées aux frontières extérieures de l'UE, y compris pour les ressortissants des pays de l'UE. Cette demande correspond à une exigence exprimée depuis longtemps par la droite française et européenne ; elle constitue une mesure indispensable pour mettre un terme à la porosité excessive de nos frontières extérieures et rétablir le bon équilibre entre liberté et sécurité qui fondait les accords de Schengen. J'ai donc voté en faveur de ce texte.

Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) FR

16-02-2017

Ce rapport prospectif, non contraignant, se propose de définir les axes autour desquels devrait se bâtir l'Union européenne dans la prochaine décennie. La démarche proposée comporte de nombreux points pertinents, mais favorise des évolutions concourant à une intégration très poussée dans de nombreux domaines‎, au détriment de la subsidiarité et d'une approche pragmatique. En matière de sécurité, de politique étrangère et de défense, au-delà d'un constat globalement juste des déficiences actuelles du système européen, beaucoup de solutions proposées sont irréalistes, incomplètes ou inefficaces et privilégient un présupposé idéologique (fédéraliste) sans en envisager toutes les conséquences concrètes. J'ai donc voté contre ce rapport.

EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) FR

15-02-2017

L’établissement d’un traité de libre-échange entre l’UE et le Canada constitue, sur le principe, une étape positive dans la relation stratégique qui doit se développer entre deux partenaires partageant des valeurs communes. L’accord agréé offre des opportunités nouvelles et intéressantes à de nombreux secteurs économiques européens. Ces avancées ont toutefois comme contrepartie, une nouvelle fois, une ouverture du marché européen de la viande bovine lourde d’incertitudes pour une filière déjà très fragilisée, singulièrement en France. Considérant que ce traité, tel que négocié par la Commission européenne, risque de mettre en danger l’élevage bovin français, sans que lui soit apporté ni de garanties suffisamment fortes sur l’activation possible de clauses de sauvegardes, ni de compensations financières (obtenues par exemple par le secteur du lait canadien pour compenser l’ouverture faite aux Européen dans ce secteur), j’ai décidé de m’abstenir pour marquer ma désapprobation, non vis-à-vis du principe d’un accord de libre-échange avec le Canada mais vis-à-vis du «sacrifice» systématique demandé, dans les négociations commerciales internationales, à un secteur spécifique qui contribue pourtant à la richesse de notre agriculture et de la vitalité des territoires ruraux.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg