Róża THUN UND HOHENSTEIN : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Lengyelország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulturális és Oktatási Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2010)445900 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az új digitális menetrend kialakításáról Európa számára: az i2010-től a digital.eu-ig  
- IMCO_AD(2010)438276 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a digitális egységes piac megvalósításáról  
- CULT_AD(2012)487988 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a légi utasok szerzett jogairól és azok érvényesüléséről  
- IMCO_AD(2012)472374 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az európai mozikról a digitális korban  
- IMCO_AD(2011)458564 -  
-
IMCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a rituálisan levágott állatokból származó hús- és baromfitermékek címkézéséről  
- P7_DCL(2013)0011 - Elévült  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia MAZUR , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Kiosztás dátuma : 09-09-2013
Lejárat időpontja : 09-12-2013
Aláírók száma : 48 - 10-12-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat