Cornelia
ERNST

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 7. parlamenti ciklus Cornelia ERNST

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT az integrált testnevelés bevezetéséről a sport terén tehetséges, fogyatékossággal élő és egészséges iskolás gyermekek egyenrangú fejlesztése érdekében

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Elévült
Adam GIEREK Małgorzata HANDZLIK Hannu TAKKULA Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Cristian-Silviu BUŞOI Helmut SCHOLZ Jolanta Emilia HIBNER Joanna SENYSZYN Norica NICOLAI Cornelia ERNST Philippe JUVIN Alexander MIRSKY
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 167 - 26-02-2014

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a migráns munkavállalókról szóló ENSZ-egyezményről

13-12-2010 P7_DCL(2010)0096 Elévült
Cornelia ERNST Ska KELLER Sylvie GUILLAUME Sonia ALFANO
Kiosztás dátuma : 13-12-2010
Lejárat időpontja : 24-03-2011
Aláírók száma : 116 - 24-03-2011

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a koszovói roma kisebbség védelméről

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Elévült
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Barbara LOCHBIHLER Kinga GÖNCZ Cornelia ERNST
Kiosztás dátuma : 20-09-2010
Lejárat időpontja : 20-12-2010
Aláírók száma : 125 - 20-12-2010