Paulo RANGEL
Paulo RANGEL
Portugália

Születési idő : ,

9. parlamenti ciklus Paulo RANGEL

Képviselőcsoportok

 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok

 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Partido Social Democrata (Portugália)

Képviselok

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 25-03-2021 / 01-04-2024 : A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 20-01-2022 / 01-04-2024 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 20-01-2022 / 01-04-2024 : Alkotmányügyi Bizottság

Póttag

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Külügyi Bizottság
 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 20-01-2022 / 01-04-2024 : Külügyi Bizottság
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációval, valamint a feddhetetlenség, az átláthatóság és az elszámoltathatóság Európai Parlamenten belüli megerősítésével foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások végrehajtásáról

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

Vélemény az európai ombudsman tevékenységéről – 2018-as éves jelentés

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2022-ben és 2023-ban

20-09-2023 AFCO_AD(2023)745315 PE745.315v02-00 AFCO
François ALFONSI

VÉLEMÉNY Az Európai Parlamentnek a Szerződések módosítására irányuló javaslatai

10-02-2023 LIBE_AD(2023)736602 PE736.602v03-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

VÉLEMÉNY az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

27-10-2022 LIBE_AD(2022)732915 PE732.915v02-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, a Seychelle-szigeteki halászhajók számára a mayotte-i vizekhez biztosított hozzáférésről szóló megállapodás megkötése (A9-0043/2024 - Gabriel Mato) PT

29-02-2024

Votei a favor do acordo de pesca entre a União Europeia e a República das Seicheles, respeitante ao acesso dos navios de pesca nas águas de Maiote. Este acordo, além de reforçar a parceria estratégica entre a União e as Seicheles, contribui significativamente para a promoção de uma pesca responsável e sustentável no Oceano Índico. Destaca-se a importância deste acordo para o desenvolvimento da política das pescas em Maiote, uma região ultraperiférica da União Europeia, e a sua relevância para a conservação dos recursos haliêuticos.
O acordo estabelece princípios e regras para uma cooperação eficaz no setor das pescas, assegurando uma exploração sustentável dos recursos marinhos e a luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Além disso, o equilíbrio alcançado pelo acordo permite a continuidade das atividades de pesca das Ilhas Seicheles, simultaneamente trazendo benefícios para a região de Maiote.
Finalmente, salienta-se a necessidade de um apoio contínuo ao desenvolvimento das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas da União Europeia, com o objetivo de assegurar a sua sustentabilidade e autonomia a longo prazo. Este acordo é um passo significativo nessa direção.

A rövid távú szálláshelykiadási szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtés és -megosztás (A9-0270/2023 - Kim Van Sparrentak) PT

29-02-2024

O novo regulamento de recolha e partilha de dados relativos ao arrendamento de curta duração traduzir-se-á numa maior simplicidade e harmonização do sector. O texto garante que os procedimentos de registo serão gratuitos para os anfitriões de alojamento de curta duração, sempre que possível, ou a uma taxa proporcional e adequada.
Os regimes de autorização não são regulamentados, mas os anfitriões são obrigados a confirmar se obtiveram a autorização, quando aplicável. Irão ser criados pontos de entrada únicos digitais nacionais para a recolha de dados, tal como a Comissão introduzirá uma interface técnica comum para os pontos de entrada. O presente regulamento introduz mais transparência e harmonização nestes sectores.
Por estas razões, votei a favor.

Az EU/Chile magas szintű keretmegállapodás (A9-0010/2024 - María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela) PT

29-02-2024

O acordo avançado permitirá que tanto a União como o Chile reforcem significativamente o seu comércio e investimento bilaterais, criando novas oportunidades e promovendo o desenvolvimento mutuamente benéfico. Os relatórios intercalares saúdam a natureza ambiciosa e abrangente do pilar do comércio e investimento, em particular numa época de fragmentação económica e de crescente protecionismo.
Saúdam-se, também, as melhorias no pilar político e de cooperação, em particular em termos de diálogo político, promoção e proteção dos direitos humanos e cooperação no domínio da migração, entre outros.
Votei, por conseguinte, a favor.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Situation in northern Mozambique EN

23-02-2024 P-000609/2024 A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

Az Elnökséghez, az Elnökök Értekezletéhez és a quaestorokhoz intézett kérdések

A képviselők kérdéseket tehetnek fel az elnöknek az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a quaestorok feladataival kapcsolatban. 32. cikk (2) bekezdés

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések

A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok

A Parlament Eljárási szabályzata 143. cikkével összhangban bármely képviselő előterjeszthet állásfoglalási indítványt az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben. Ezek az állásfoglalási indítványok az azokat előterjesztő képviselők álláspontját fejezik ki. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz arról, hogy az állásfoglalási indítvány nyomán tegyen-e további intézkedést, és ha emellett dönt, akkor egyben határoz az alkalmazandó eljárásról. Amennyiben egy bizottság úgy határoz, hogy egy állásfoglalásra irányuló indítvány nyomán további intézkedést tesz, a vonatkozó részletesebb információ ezen az oldalon, a szóban forgó állásfoglalás alatt található. 143. cikk

Ülések

Prum II Regulation

Képviselok
RANGEL Paulo
Időpont, helyszín:
Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Előadó
Meeting related to procedure:
2021/0410(COD)
Társbizottság vagy küldöttség rövidítése
LIBE
A találkozó résztvevői:

Prum II Regulation

Képviselok
RANGEL Paulo
Időpont, helyszín:
Brussels
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Előadó
Meeting related to procedure:
2021/0410(COD)
Társbizottság vagy küldöttség rövidítése
LIBE
A találkozó résztvevői: