Keresés

Asszisztensek Típus Képviselok
F-PRESS sp. z o.o Filar Jerzy
Szolgáltatók
Izabela-Helena KLOC
Tudor-Petru FABIAN
Akkreditált asszisztensek
Iuliu WINKLER
Valentin Rene Armand FABRE
Akkreditált asszisztensek (csoport)
Catherine AMALRIC
Stéphane BIJOUX
Gilles BOYER
Sylvie BRUNET
Pascal CANFIN
Catherine CHABAUD
Ilana CICUREL
Jérémy DECERLE
Laurence FARRENG
Sandro GOZI
Christophe GRUDLER
Bernard GUETTA
Valérie HAYER
Pierre KARLESKIND
Fabienne KELLER
Guy LAVOCAT
Nathalie LOISEAU
Max ORVILLE
Dominique RIQUET
Irène TOLLERET
Marie-Pierre VEDRENNE
Salima YENBOU
Stéphanie YON-COURTIN
Andrea Helga FABRY
Szolgáltatók
Daniel CASPARY
Helena FADINGER
Helyi asszisztensek
Marion WALSMANN
Louk Louis Catharina FAESEN
Akkreditált asszisztensek
Catharina RINZEMA
Anastasija FAESSLER
Akkreditált asszisztensek
Guido REIL
Josef Emanuel FAESSLER
Akkreditált asszisztensek
Sylvia LIMMER
Claudia FAGUNDES MARTINS
Akkreditált asszisztensek (csoport)
Carlos COELHO
Ana Miguel DOS SANTOS
Ricardo MORGADO
Vânia NETO
Lídia PEREIRA
Teófilo SANTOS
Dana FAHOUM
Akkreditált asszisztensek
Bergur Løkke RASMUSSEN
Alelnökök/Quaestorok asszisztensei
Az alelnökök és a quaestorok asszisztensei az Európai Parlament ideiglenes alkalmazottai, akik az alelnökök és a quaestorok számára tevékenységük végzéséhez nyújtanak segítséget, különös tekintettel az Elnökség, a quaestorok és munkacsoportjaik üléseire és portfolióira. Az adott alelnök vagy quaestor irányításával végzik munkájukat, és őket – az idevonatkozó elnökségi szabályok keretein belül – a kiküldetésekre is elkísérik.
Akkreditált asszisztensek
Az akkreditált parlamenti asszisztensek egy európai parlamenti képviselő vagy több képviselőből álló csoportosulás által kiválasztott, és szerződéssel közvetlenül az Európai Parlament (EP) által foglalkoztatott személyek. A Parlament épületében, a három munkahely egyikén – Brüsszelben, Strasbourgban vagy Luxembourgban – dolgoznak, közvetlenül segítik a képviselő munkáját, annak közvetlen irányítása és felügyelete alatt, kölcsönös bizalom alapján.
Helyi asszisztensek
A helyi asszisztensek olyan természetes személyek, akik munkaszerződésben állnak a képviselőkkel, hogy a megválasztásuk szerinti tagállamban segítsék a munkájukat. Ezekre a szerződésekre az adott tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.
Szolgáltatók
A szolgáltató olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szolgáltatási szerződést kötött a képviselővel, hogy annak munkáját a megválasztása szerinti tagállamban segítse. A nyújtandó szolgáltatásoknak célzottnak kell lenniük, részletesen meg kell őket határozni, és közvetlenül a képviselői megbízatás ellátásához kell kapcsolódniuk. Erre a szerződésre az adott tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.
Kifizetőhelyek
A kifizetőhelyek olyan természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek az adott tagállamban megfelelő engedéllyel rendelkeznek ahhoz, hogy a képviselő által kötött munka- vagy szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adó- és társadalombiztosítási ügyeket (a tagállam nemzeti joga, vagy adott esetben az uniós jog alapján) szakszerűen intézzék.
Gyakornokok
A gyakornokok olyan személyek, akik gyakornoki megállapodást kötöttek a képviselővel. Ezek a szakmai gyakorlatok hozzájárulnak az európai oktatáshoz és szakképzéshez, valamint elősegítik az intézmény működésének jobb megértését; megvalósulhatnak a Parlament valamely munkahelyén vagy a képviselő megválasztása szerinti tagállamban.
További információkat "A személyzettel kapcsolatos rendelkezések" című részben talál.