Keresés

Asszisztensek Típus Képviselok
Doriane VACCARI
Akkreditált asszisztensek
Eric MINARDI
Karla VACULINOVA
Szolgáltatók
Michaela ŠOJDROVÁ
Juan Del Consuelo VADILLO GARCIA
Akkreditált asszisztensek (csoport)
José Ramón BAUZÁ DÍAZ
Jordi CAÑAS
Maite PAGAZAURTUNDÚA
Eva Maria POPTCHEVA
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
Susana SOLÍS PÉREZ
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Juho Henrikki VAEAENAENEN
Akkreditált asszisztensek
Mauri PEKKARINEN
Tamara VAGNER
Akkreditált asszisztensek
Rasmus ANDRESEN
Vita VAICEKAUSKIENE
Helyi asszisztensek
Bronis ROPĖ
Jolanta VAITIEKIENE
Helyi asszisztensek
Bronis ROPĖ
Marton VAJNA
Akkreditált asszisztensek (csoport)
Andrea BOCSKOR
Andor DELI
Tamás DEUTSCH
Kinga GÁL
Enikő GYŐRI
András GYÜRK
Balázs HIDVÉGHI
Lívia JÁRÓKA
Ádám KÓSA
Ernő SCHALLER-BAROSS
Edina TÓTH
László TRÓCSÁNYI
Stepanka VAJNEROVA
Helyi asszisztensek
Radka MAXOVÁ
Konstantina VAKOU
Helyi asszisztensek
Kostas PAPADAKIS
Alelnökök/Quaestorok asszisztensei
Az alelnökök és a quaestorok asszisztensei az Európai Parlament ideiglenes alkalmazottai, akik az alelnökök és a quaestorok számára tevékenységük végzéséhez nyújtanak segítséget, különös tekintettel az Elnökség, a quaestorok és munkacsoportjaik üléseire és portfolióira. Az adott alelnök vagy quaestor irányításával végzik munkájukat, és őket – az idevonatkozó elnökségi szabályok keretein belül – a kiküldetésekre is elkísérik.
Akkreditált asszisztensek
Az akkreditált parlamenti asszisztensek egy európai parlamenti képviselő vagy több képviselőből álló csoportosulás által kiválasztott, és szerződéssel közvetlenül az Európai Parlament (EP) által foglalkoztatott személyek. A Parlament épületében, a három munkahely egyikén – Brüsszelben, Strasbourgban vagy Luxembourgban – dolgoznak, közvetlenül segítik a képviselő munkáját, annak közvetlen irányítása és felügyelete alatt, kölcsönös bizalom alapján.
Helyi asszisztensek
A helyi asszisztensek olyan természetes személyek, akik munkaszerződésben állnak a képviselőkkel, hogy a megválasztásuk szerinti tagállamban segítsék a munkájukat. Ezekre a szerződésekre az adott tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.
Szolgáltatók
A szolgáltató olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szolgáltatási szerződést kötött a képviselővel, hogy annak munkáját a megválasztása szerinti tagállamban segítse. A nyújtandó szolgáltatásoknak célzottnak kell lenniük, részletesen meg kell őket határozni, és közvetlenül a képviselői megbízatás ellátásához kell kapcsolódniuk. Erre a szerződésre az adott tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.
Kifizetőhelyek
A kifizetőhelyek olyan természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek az adott tagállamban megfelelő engedéllyel rendelkeznek ahhoz, hogy a képviselő által kötött munka- vagy szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adó- és társadalombiztosítási ügyeket (a tagállam nemzeti joga, vagy adott esetben az uniós jog alapján) szakszerűen intézzék.
Gyakornokok
A gyakornokok olyan személyek, akik gyakornoki megállapodást kötöttek a képviselővel. Ezek a szakmai gyakorlatok hozzájárulnak az európai oktatáshoz és szakképzéshez, valamint elősegítik az intézmény működésének jobb megértését; megvalósulhatnak a Parlament valamely munkahelyén vagy a képviselő megválasztása szerinti tagállamban.
További információkat "A személyzettel kapcsolatos rendelkezések" című részben talál.