Compila questo campo
Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Cechia - TOP 09 a Starostové (Cechia)

Data di nascita : , Brno

Home Luděk NIEDERMAYER

Vicepresidente

ECON
Commissione per i problemi economici e monetari

Membro

FISC
Sottocommissione per le questioni fiscali
D-US
Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Membro sostituto

ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
TRAN
Commissione per i trasporti e il turismo
D-BY
Delegazione per le relazioni con la Bielorussia
DKOR
Delegazione per le relazioni con la penisola coreana

Ultime attività

Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (A9-0249/2021 - Malin Björk, Diana Riba i Giner) CS

16-09-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Podpořil jsem tuto zprávu, protože genderově podmíněné násilí považuji za mimořádně závažnou trestnou činnost, kterou je třeba řešit účinněji na úrovni EU. Od toho se odvíjí potřeba stanovit minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí, včetně společné definice genderově podmíněného násilí, a také minimální pravidla týkající se klíčových problémů v oblasti prevence, nedostatečného nahlašování příslušných případů, ochrany obětí, jejich podpory a odškodnění a stíhání pachatelů. Komise by proto měla na základě čl. 83 odst. 1 třetího pododstavce SFEU předložit návrh rozhodnutí Rady o stanovení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti, která splňuje kritéria tohoto článku, a v návaznosti na to navrhnout komplexní směrnici o genderově podmíněném násilí.

Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali (A9-0193/2021 - Sven Giegold) CS

16-09-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné upozorňuje na to, že informace vyměňované na žádost jsou často neúplné a vyžadují další vysvětlení. Absence lhůt pak vede k prodlevám při návazných výměnách informací. Komisi, by proto pro poskytnutí informací měla stanovit maximálně tříměsíční lhůtu a měl by jí být udělen mandát k systematickému posuzování míry spolupráce třetích zemí a navrhnout vhodné kroky v případě, že výměna informací na žádost s některými třetími zeměmi bude vyhodnocena jako neuspokojivá. V této souvislosti vítám skutečnost, že Komise dala členským státům k dispozici různé nástroje pro rozvoj výměny informací, osvědčené postupy a podporu IT, zejména prostřednictvím programu Fiscalis 2020.

Libertà dei media e ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia (B9-0461/2021, B9-0463/2021) CS

16-09-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Podpořil jsem toto usnesení, které mimo jiné poukazuje na pokračující zhoršování svobody médií v Polsku a různými reformami, které zavádí vládnoucí koalice s cílem omezit v médiích rozmanitost a oslabit kritické hlasy. Rovněž vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti se zhoršující se situací v polských veřejných sdělovacích prostředcích, které neplní své poslání veřejné služby. V této souvislosti vítám nedávnou iniciativu Komise, která se rozhodla vydat doporučení týkající se zajištění bezpečnosti novinářů v Evropské unii, a sdělení předsedkyně Komise ve svém projevu o stavu Unie, že do konce roku předloží akt o svobodě sdělovacích prostředků.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Sul NEWSHUB del PE

Korupce poškozuje nás všechny. Je selháním státu a základních principů práva. Skrz střet zájmů @AndrejBabis a jeho dlouholeté kauzy je nyní ve stínu. Ale nezmizela. O právním státu v centru pozornosti EU se bavíme i v novém podcastu. 👇 https://t.co/YVQQpiSz38 

Naše země neprožívá šťastné roky. Budoucnost ale může být o hodně lepší. Zdá se, že studenti mají více rozumu než jejich rodiče či prarodiče a neskáčou na špek lžím a planým slibům. Kéž to tak těm, co v projektu hlasovali, zůstane a svou volbou udělají v budoucnu naši zemi lepší. https://t.co/pERbodq7o2 

Neschopnost našeho státu řešit konflikt zájmu @AndrejBabis dostala nový vrchol. Dle ministerstva průmyslu je totiž uplatňování opatření, které řeší střet zájmů s ohledem na svěřenské fondy, "moc složité" a tak ho není třeba dodržovat. Co k tomu dodat? Fakt mne nic nenapadá.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg