Please fill this field
István UJHELYI István UJHELYI
István UJHELYI

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Membro

Ungheria - Magyar Szocialista Párt (Ungheria)

Data di nascita : ,

Dichiarazioni di voto scritte István UJHELYI

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno alla ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti HU

17-04-2020

A javaslat további forrásokat tesz elérhetővé az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ számára és a megnövekedett migrációs nyomásnak kitett Görögországnak. Az S&D álláspontját követtem.

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per rispondere alla pandemia di Covid-19 HU

17-04-2020

A Bizottság közvetlen támogatást kíván nyújtani az uniós tagállamok egészségügyi rendszereinek a koronavírus-világjárvány elleni küzdelemben olyan intézkedések révén, amelyeket a legcélszerűbb uniós szinten meghozni. E célból, és a szolidaritás elve alapján a Bizottság gyors, rugalmas és közvetlen módon fogja kiegészíteni a folyamatban lévő nemzeti szintű erőfeszítéseket. Az S&D álláspontját követtem a kérdésben.

Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura europea (C9-0092/2020) HU

17-04-2020

Ez a költségvetés-módosítási tervezet azt javasolja, hogy a 2018-ból fennmaradó, kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot használják fel a migrációhoz kapcsolódó emelésre (350 millió EUR). Az emelés fennmaradó, a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék hatálya alá nem tartozó részéhez (73,3 millió EUR) igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt. A képviselőcsoport álláspontjával értettem egyet.

Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della Procura europea (C9-0096/2020) HU

17-04-2020

A Bizottság benyújtotta azt költségvetés-módosítási tervezetet, amely a büdzsé további, 3 000,0 millió EUR összegű emelését tartalmazza, hogy fedezze az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze annak érdekében történő újbóli működésbe léptetését, hogy segítse a tagállamokat a Covid19-járvány következményeinek kezelésében, valamint tovább erősítse az uniós polgári védelmi mechanizmust/rescEU-t az alapvető erőforrások Európa-szerte történő szélesebb körű felhalmozásának és elosztásuk összehangolásának megkönnyítése céljából. A S&D-vel szavaztam.

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in risposta alla pandemia di Covid-19 HU

17-04-2020

Ezen intézkedés finanszírozására a Bizottság 3 milliárd eurót mozgósít az uniós költségvetésből. Ebből az összegből 2,7 milliárd eurót a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében, 300 millió EUR-t pedig az orvostechnikai felszerelésekkel összefüggő rescEU-képességen keresztül bocsát rendelkezésre. Lehetőség lesz arra is, hogy a tagállamoktól, valamint magánszemélyektől és alapítványoktól, vagy akár közösségi finanszírozás keretében további hozzájárulások érkezzenek. A kérdésben a frakció álláspontot támogattam.

Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19 HU

17-04-2020

A javaslat fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen ez a rugalmasság sokkal nagyobb mozgásteret biztosít a tagállamoknak. Szavazatommal támogattam.

Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19 HU

17-04-2020

A Covid19-járvány közvetlen és közvetett hatásai továbbra is egyre erősebben érezhetők valamennyi tagállamban. A jelenlegi helyzet példa nélküli, és a körülményekhez igazított rendkívüli intézkedéseket tesz szükségessé. A Bizottság által 2020. március 13-án javasolt első „koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés” (CRII) számos fontos változtatást vezetett be, amelyek a jelenlegi helyzetben hatékonyabb reagálást tesznek lehetővé. A S&D-val együtt szavaztam a kérdésben.

Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura HU

17-04-2020

A gazdaság legtöbb egyéb ágazatától eltérően a halászat az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, és azt uniós szinten, közös politikával szabályozzák, ami nagymértékben kizárja a nemzeti szabályozást, egyebek mellett a pénzügyi támogatások tekintetében is. A Bizottság ezért az 508/2014/EU rendelet (ETHA-rendelet) és az 1379/2013/EU rendelet (a közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítására vonatkozó jogalkotási javaslatot fogad el annak érdekében, hogy az ETHA-n belül egyedi intézkedéseket lehessen bevezetni a Covid19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatban okozott hatásainak enyhítésére. Támogattam.

Dispositivi medici (C9-0098/2020) HU

17-04-2020

A halasztások azt hivatottak biztosítani, hogy az orvostechnikai eszközök szabályozási kerete 2020. május 26-tól működőképes maradjon. A javasolt módosítás biztosítani hivatott azt is, hogy a Bizottság a nemzeti eltérésekre válaszul kivételes esetekben a lehető leghamarabb uniós szintű eltéréseket fogadhasson el, hogy hatékonyabban lehessen kezelni Unió-szerte a létfontosságú orvostechnikai eszközök esetleges hiányát. Szavazatommal támogattam.

Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze HU

17-04-2020

Történelmi állásfoglalásról van szó, amely a rendkívüli koronavírus-járványra adja meg az európai közösség átfogó válaszait. Konkrét lépéseket javasoltunk az egészségügyi válságkezelés kapcsán, a védekezéshez szükséges eszközök hozzáférhetőségéről, az egészségügyi rendszerek megerősítéséről. Konkrét lépéseket javasoltunk a vírust követő gazdasági és szociális válság kezelésével kapcsolatban, az állásukat elvesztő emberek megsegítéséről, a kieső fizetések biztosításáról és a gazdaság újraindításáról. Konkrét lépéseket javasoltunk a jogállamiság kérdései kapcsán és az Európai Unió szükséges reformjáról, az együttműködések mélyítéséről és hatékonyabbá tételéről. Elvárható lett volna, hogy minden EP-képviselő támogassa az elfogadását a cél érdekében, szomorú, hogy a Fidesz politikusai tartózkodtak a voksolásnál.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg