Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Slovacchia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovacchia)

Data di nascita : , Považská Bystrica

Home Ivan ŠTEFANEC

Membro

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
D-JP
Delegazione per le relazioni con il Giappone

Membro sostituto

ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
DROI
Sottocommissione per i diritti dell'uomo
D-UA
Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Ultime attività

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Commissione
Interrogazioni scritte

Invasione dell'Ucraina da parte della Russia: misure temporanee relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Dichiarazioni di voto scritte

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Identificazione della violazione delle misure restrittive dell'Unione come reato ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (votazione) SK

07-07-2022
Dichiarazioni di voto scritte

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Per contattarci

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex