Compila questo campo
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Membro

Svezia - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Svezia)

Data di nascita : , Brännkyrka

Home Jytte GUTELAND

Membro

ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
ANIT
Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto
D-IR
Delegazione per le relazioni con l'Iran

Membro sostituto

AFET
Commissione per gli affari esteri
D-US
Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Ultime attività

Trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini contro la COVID-19 (discussione) SV

16-09-2021 P9_CRE-PROV(2021)09-16(4-143-0000)
Contributi alle discussioni in Aula

Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali (A9-0193/2021 - Sven Giegold) SV

16-09-2021
Dichiarazioni di voto scritte

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om EU:s krav på utbyte av skatteinformation. Betänkandet reflekterar på ett bra sätt hur vi kan förbättra transparensen mellan medlemsländernas skattemyndigheter och på så vis bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt. Däremot kan vi inte stödja förslag som tar bort förtydligande om medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet eller innebär en övergång till ett beslutsförfarande med kvalificerad majoritet på skatteområdet.

Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (A9-0257/2021 - Sylvie Brunet) SV

15-09-2021
Dichiarazioni di voto scritte

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen.
I takt med den ökande digitaliseringen har plattformsekonomin växt och blivit en allt viktigare del av den europeiska ekonomin. Tyvärr sammanfaller utvecklingen med en viktig debatt om arbetsvillkoren inom sektorn. För även om plattformsekonomin öppnar upp nya möjligheter, finns det tyvärr otaliga exempel på missbruk, osäkra förhållanden och kringgående av gällande regler och standarder på arbetsmarknaden. Detta är fullständigt oacceptabelt.
Betänkandet lyfter på ett bra sätt fram de utmaningar som finns i plattformsekonomin. Självklart behövs också åtgärder på EU-nivå för att hantera gränsöverskridande problem. Däremot ställer vi oss tveksamma till om bindande EU-lagstiftning på området är rätt väg att gå. Skulle det trots allt bli aktuellt med bindande regler vill vi lyfta fram vikten av att dessa regler respekterar de nationella arbetsmarknadsmodellerna och parternas autonomi, samt att arbetstagarbegreppet fortsättningsvis regleras på nationell nivå.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Sul NEWSHUB del PE

https://t.co/MfwbyzaIJM 

https://t.co/ShKKPbWLv5 

WHO skärper idag kraftigt sina gränsvärden för luftföroreningar. Det är hög tid att EU anpassar sig till WHO - nuvarande nivåer är alldeles för höga. Oacceptabelt att det bara i Sverige dör 8000 människor varje år till följd av luftföroreningar https://t.co/Xp7hs0WMOQ 

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg