Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro dell'ufficio di presidenza

Belgio - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgio)

Data di nascita : , Mortsel

Home Johan VAN OVERTVELDT

Presidente

BUDG
Commissione per i bilanci

Membro

CPCO
Conferenza dei presidenti di commissione
ECON
Commissione per i problemi economici e monetari

Membro sostituto

TRAN
Commissione per i trasporti e il turismo
FISC
Sottocommissione per le questioni fiscali

Ultime attività

Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (A9-0037/2021 - Javi López) NL

25-03-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Luchtvervuiling blijft een gigantisch probleem dat een grensoverschrijdende aanpak met inspanningen van alle sectoren behoeft.
Het voorliggende implementatieverslag maakt een grondige stand van zaken en bevat heel wat goede elementen. Zo besteedt het terecht veel aandacht aan het belang een goed monitoringnetwerk. Meten is weten en vormt de basis voor verdere actie. Vergelijkbare data zijn daarbij essentieel.
De realiteit is dat quasi alle lidstaten kampen met enorme uitdagingen om de bestaande Europese normen te halen, laat staan de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie. De implementatie en handhaving van de bestaande regels is daarom de eerste stap. De N-VA staat open voor een evolutie in de richting van meer ambitieuze standaarden, net als de Raad in zijn conclusies van maart 2020. Het parlement kiest echter voor de vlucht vooruit en wijst zelfs amendementen af die vragen om ook naar praktische implementeerbaarheid te kijken.
Verkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wij vinden het dan ook opmerkelijk dat een meerderheid van het parlement zich kant tegen alternatieven gaande van elektrificatie over LNG tot waterstof.
Om deze redenen heeft de N-VA zich onthouden bij de eindstemming. Dit doet geen afbreuk aan onze volgehouden inspanning om in praktijk verder te werken aan een betere luchtkwaliteit.

Strategia dell'UE per il turismo sostenibile (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar) NL

25-03-2021
Dichiarazioni di voto scritte

De coronapandemie houdt de wereld nu al een jaar in haar greep. De crisis treft de hele samenleving en economie, ook het toerisme. Met ruim 11 procent van de totale werkgelegenheid en 10 procent van het bruto binnenlands product van de EU is de toerismesector een erg belangrijke economische speler. Steun- en herstelmaatregelen zijn dus ook voor deze sector essentieel, op verschillende niveaus.
Het voorliggende verslag bevat goede voorstellen voor een duurzame toekomst voor de toerismesector. Met andere punten is de N-VA het echter absoluut oneens. Zo pleit het Europees Parlement ervoor om van toerisme een gedeelde bevoegdheid te maken, een allesomvattend Europees toerismebeleid te ontwikkelen met een eigen begrotingslijn en als kers op de taart, een Europees agentschap voor toerisme. Toerisme en de promotie van de eigen regio of lidstaat is toch bij uitstek een taak die toebehoort aan de lidstaten. Volgens het Europees verdrag is toerisme een aanvullende bevoegdheid. De N-VA is allesbehalve vragende partij om dit te wijzigen. Verder heeft de EU geen nood aan een Europees toerismeagentschap. Wel aan reisagentschappen die weer op volle toeren kunnen draaien. Een turbo op de vaccinaties is vandaag de beste relancemaatregel voor de toerismesector, zodat we deze pandemie zo snel als mogelijk overwinnen.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg