Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Gruppo Renew Europe

Vicepresidente

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Data di nascita : , Sofia

Home Iskra MIHAYLOVA

Membro

ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
DSCA
Delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

DEVE
Commissione per lo sviluppo
D-RS
Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

Ultime attività

Questa è l'Europa: discussione con il Primo ministro della Bulgaria, Nikolaj Denkov (discussione) BG

22-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-22(3-095-0000)
Contributi alle discussioni in Aula

Segregazione e discriminazione dei bambini rom nelle scuole (B9-0394/2023) BG

04-10-2023
Dichiarazioni di voto scritte

Подкрепих резолюцията относно сегрегацията и дискриминацията на ромските деца в образованието, защото считам, че е необходимо да се осигурят подходящи политики и финансиране, за да се гарантират равни и безплатни възможности за образование на всички деца.
Изразявам убеждение, че държавите членки следва да увеличат усилията си за премахване на структурната и системната дискриминация, включително в областта на образованието. Участието на ромските деца в образованието от ранна детска възраст оказва положително въздействие върху тяхното развитие.
Подкрепям позицията, че държавите членки следва ефективно да използват финансовите ресурси, предоставени по линия на различни национални финансови инструменти и финансови такива на ЕС, включително „Еразъм +“, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост, с цел укрепване на образователната инфраструктура и услуги, което също би допринесло ромските деца да имат достъп до качествено и приобщаващо образование.

Rise of antisemitism and hate speech in Bulgaria EN

20-07-2023 E-002325/2023 Commissione
Interrogazioni scritte

Per contattarci

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M089
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M05027
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex