Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Gruppo Renew Europe

Vicepresidente

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Data di nascita : , Sofia

Home Iskra MIHAYLOVA

Membro

ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
DSCA
Delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

DEVE
Commissione per lo sviluppo
D-RS
Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

Ultime attività

Aid under the Temporary Crisis and Transition Framework EN

20-03-2024 P-000870/2024 Commissione
Interrogazioni scritte

Prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) BG

12-03-2024
Dichiarazioni di voto scritte

Във вторник подкрепих съгласуваните със Съвета планове на вече преразгледаната Директива относно енергийните характеристики на сградите, част от пакета „Подготвени за цел 55“. От 15 декември 2021 г. активно работя и участвам в дебатите по основните промени.
След 2030 г. всички нови сгради следва да бъдат с нулеви емисии, а новите сгради, които се ползват от публични органи или са тяхна собственост, следва да бъдат с нулеви емисии от 2028 г. Според новата директива, като прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики, до 2030 г. държавите членки следва да санират 16% от нежилищните сгради, които са с най-лоши характеристики, а до 2033 г. – 26% от сградите с най-лоши характеристики. Ако е технически и икономически удачно, до 2030 г. държавите членки ще трябва постепенно да разположат слънчеви инсталации в обществени и нежилищни сгради, в зависимост от техния размер, и във всички нови жилищни сгради.
От новите правила могат да бъдат изключени селскостопанските сгради и сградите, които са част от културното наследство. Държавите от ЕС могат да решат да изключат и защитени сгради със специална архитектурна или историческа стойност, както и временни сгради, църкви и места за поклонение. Приетите промени налагат редица бъдещи законодателни изменения и мерки, които държавите членки ще трябва да въведат.

Quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (discussione) BG

12-12-2023 P9_CRE-REV(2023)12-12(2-055-0000)
Contributi alle discussioni in Aula

Per contattarci

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M089
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M05027
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex