Please fill this field
Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Data di nascita : , Dubnitsa

Home Asim ADEMOV

Membro

CULT
Commissione per la cultura e l'istruzione
ANIT
Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto
DMAG
Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria
DMED
Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo

Membro sostituto

AGRI
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PETI
Commissione per le petizioni
D-RS
Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

Ultime attività

Iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia) (B9-0296/2021, B9-0302/2021) BG

10-06-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Подкрепих резолюцията относно европейската гражданска инициатива „Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“, защото считам, че Европейският парламент трябва да отговори на призива на над 1,4 млн. европейски граждани за подобряване на хуманното отношение към селскостопанските животни.
Преходът към системи за отглеждане на животни без клетки е необходима стъпка, която ще подобри благосъстоянието на селскостопанските животни в отговор на очакванията на потребителите. Същевременно, успехът на тази инициатива зависи от редица фактори, които следва да бъдат взети под внимание. На първо място е необходимо да се гарантира подходящ преходен период и финансова подкрепа за засегнатите животновъди. По този начин ще се предотврати риска от изоставянето на земя и оттегляне от животновъдството, поради по-високите производствени разходи, свързани с прехода към системи за отглеждане без клетки. Свободното от клетки отглеждане изисква подход, съобразен с характеристиките и специфичните нужди на всеки отделен вид селскостопански животни. В допълнение, въвеждането на доброволен етикет за хуманно отношение към животните може да доведе до по-справедлива цена за животновъдите в резултат от информирането на потребителите за разпределението на тежестта по хранителната верига. Не на последно място, конкурентоспособността на европейските производители е пряко свързана с прилагането на еквивалентни високи стандарти на производство в търговските споразумения с трети страни.

Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (discussione) BG

07-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-07(1-159-5000)
Contributi alle discussioni in Aula

PARERE sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea

26-04-2021 CULT_AD(2021)663036 PE663.036v02-00 CULT
Pareri in quanto relatore ombra
Irena JOVEVA

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg