Veuillez remplir ce champ
David LEGA David LEGA
David LEGA

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Svezia - Kristdemokraterna (Svezia)

Data di nascita : , Göteborg

Home David LEGA

Membro

AFET
Commissione per gli affari esteri
DROI
Sottocommissione per i diritti dell'uomo
D-RU
Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia

Membro sostituto

CONT
Commissione per il controllo dei bilanci
D-UA
Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Ultime attività

Repubblica di Guinea, in particolare la violenza nei confronti dei manifestanti EN

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-093-0000)
Contributi alle discussioni in Aula

Le priorità dell'UE per la 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV

13-02-2020
Dichiarazioni di voto scritte

I dag behandlade Europaparlamentet en resolution om EU:s prioriteringar under det kommande mötet med FN:s kvinnokommission senare i vår. Kristdemokraterna röstade för resolutionen. I en delvotering lade vi dock ned vår röst i frågan om att skapa en rättsakt om könsbaserat våld. Frågan har åter blivit aktuell i samband med EU-ratificering av Istanbulkonventionen. Rättsakter på området kan utformas på olika sätt, men för Kristdemokraternas del är det angeläget att inte själva konstruktionen av den svenska lagstiftningen på området (exempelvis lagen om kvinnofridskränkning) utformas i kompromisser med andra länder.

David LEGA
David LEGA

Sul NEWSHUB del PE

RT @LegaSve: Populism i dess renaste form av Sverigedemokraterna. 1. Virus känner inga landsgränser - därför måste det bekämpas globalt. 2. 100 mkr är en liten del av det som redan anslagits svenskt bistånd. 3. Beklagligt att ni har ersatt "hjälp på plats" med "hjälp inte alls". Hjärtlöst! https://t.co/ytt0jH6MLb 

My tweet from last week. https://t.co/XXIrTsDSj2 

RT @EUJS: ..@DavidLega🇪🇺🇸🇪 is a member of the committee on Foreign Affs, the sub-committee on Human Rights and is a board member of the Working Group on Antisemitism.💪 Join Tomorrow 👇👇 ⏩https://t.co/kS1IEDr5hR https://t.co/sJMkKda41N  ⏩DM us your questions!! ⏩#EUJStayshome ⏩ [2/2]

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg

Indirizzo postale

  • European Parliament


    1047 Bruxelles