Please fill this field
Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Gruppo Renew Europe

Membro

Svezia - Centerpartiet (Svezia)

Data di nascita : , Basra

Home Abir AL-SAHLANI

Vicepresidente

D-IQ
Delegazione per le relazioni con l'Iraq

Membro

EMPL
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Membro sostituto

LIBE
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
FEMM
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
DSEE
Delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo

Ultime attività

Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems ("Schrems II") - Causa C-311/18 (B9-0267/2021) SV

20-05-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Centerpartiet valde att rösta för denna resolution, eftersom vi anser att det är av största prioritet att vi skyddar svenskars och EU-medborgares data och hur denna hanteras. Det är av stor vikt att Irlands dataskyddsmyndighet sätter in fler resurser för att förbättra implementeringen av GDPR, mot bakgrund av att flera ”tech-jättar” har sitt säte i medlemsstaten, samt att dessa bolag processar stora mängder data från EU-medborgare. Vidare anser vi det önskvärt att Kommissionen höjer sina ambitioner i arbetet att kräva att USA:s dataskyddslagstiftning tangerar EU:s, för att säkra att datan används på rätt sätt och att varje EU-medborgares integritet värnas till fullo. Vi anser även att om EU ställer krav på andra tredje länder att matcha EU:s nivå av dataskyddslagstiftning, är det inte mer än rimligt att man gör så även gentemot USA.

Nuovi canali per la migrazione legale di manodopera (discussione) SV

19-05-2021 P9_CRE-PROV(2021)05-19(3-176-0000)
Contributi alle discussioni in Aula

Tutela dei diritti umani e politica esterna dell'UE in materia di migrazione (A9-0060/2021 - Tineke Strik) SV

19-05-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Centerpartiet valde att rösta nej till två ändringsförslag i denna rapport, eftersom de ville villkora bistånd till tredjeland mot att länderna vidtar åtgärder som minskar migrationen från dessa länder. Principiellt anser vi att man inte bör villkora bistånd på detta sätt. Dels då flera rapporter från välkända människorättsorganisationer visat på att detta lett till att man finansierat statliga institutioner som dokumenterats vara ansvariga för grova övergrepp, dels då det politiskt sett är kontraproduktivt. Om vi vill framstå som en förkämpe för mänskliga rättigheter på global nivå, men samtidigt ingår avtal med tredje länder där vi betalar dem för att finansiera potentiella kränkningar av just mänskliga rättigheter, tappar vi mycket förtroende på den internationella arenan. Vi röstade även nej till det ändringsförslag som hänvisade till resolutionen från den 25 november 2020 om att villkora bistånd mot minskad migration, av samma anledningar som ovan.
Emellertid anser vi att rapporten i sin helhet hade många goda ansatser, poänger och idéer i övrigt. Därför röstade vi för rapporten i slutvoteringen.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg